Norrtälje kommun Marsbackens facebooksida Var är bussen?
Alfrida – Marsbacken
24 maj 2019  |  Aktuellt

2019-06-24

Tyvärr har arbetet med att ta bort nerfallna träd fått ett tillfälligt stopp. Just nu finns det inga sågverk som kan ta emot mer timmer. Det innebär att träden mellan hamen/Åsvägen och badet kommer bli kvar tills slutet av juli, innan arbetet kan fortsätta.
Dock kommer träden vid badet och träden mellan lökvertsvägen och sundet tas bort under nästa vecka.

Förstår att ni blir frustrerade att arbetet inte blir klart och jag har samma åsikt, men vi får helt enkelt sitta stilla i båten och låta arbetet fortsätta i den takt som är möjlig.

2019-05-18

Nästa vecka startar uppresningen efter Alfrida. Starten sker nere vid Ravinvägen och ut på Kilholmen och norr ut.
Detta innebär att vi kommer ha tunga maskiner och transporter inom vårt område.
Undvika att vara i maskinernas arbetsområdet.

2019-04-26

Nu är avtal underskrivet med leverantör för hanteringen av alla träd på föreningens mark efter Alfrida. Redan i början av maj kommer allt starta, se bifogade bilder vart och i vilken ordning arbetet kommer att utföras. Självklart förstår ni att vädret spelar en stor roll om vi ska kunna starta redan i maj, men ambitionen är detta.

Det finns tre olika markeringar, Svarta områden med även turordning för maskinernas arbete, gröna områden som inte är inkluderade i detta avtal (dessa områden hanteras på annat sätt) och sist röda områden som markerar vart upplag kommer läggas för transport med timmerbilar.

Riset från träden kommer också plockas bort, dock inte i samband med avverkningen utan hanteras senare under sommaren när marken tillåter detta.

Ekonomiskt har vi arbetat fram med leverantören att arbetet ska minimum vara ett +-0 av kostnader för föreningen. Målet är självklart att vi strävar efter att det ska gå plus och ge 40 – 50 000 kronor som vi säkerligen behöver för att fixa till våra vägar och andra saker som hänför sig till stormen.

Vi vill göra er uppmärksamma att ut och gå i skogen i samband med att maskinerna arbetar eller i områden de varit i är förenat med stora risker, m a o även om det kan vara intressant så tänk på er säkerhet.

Se bifogat dokument vart avverkningen kommer ske och i vilken ordning.

Trädfällning – Marsbacken


Du kan inte kommentera detta inlägg.

© 2020 Marsbacken – landet för de flesta - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in