Aktuellt den 7 juni 2017            Facebookgruppen
Denna sida uppdateras inte f n.
All information sprids via Facebook-gruppen som nås med länken ovan.
21 april SOMMARVATTNET

är igång.

Men en av våra vattentankar har gått sönder vilket innebär en ökad risk att vattnet tar slut vid hög belastning.

VAR SPARSAM MED VATTNET!!

29 april

Lokalpolisen i Norrtälje tillsammans med Sjöpolisen Stockholm inbjuder till uppstartsträff om –

Samverkan mot båt/stöldbrott

Välkomna till Vätö folketshus lördagen den 29 april kl. 13.00

Adress: Hargs By 86. Vätö.

Vi informerar om dagsläget samt hur ni går tillväga för att vara med i

 ”samverkan mot båt/stöldbrott”.
Natten 20-21 februari BÅTMOTORSTÖLD

på Vattentornsvägen och Tallmovägen.

20 maj
kl 13:00
ÅRSSTÄMMA

Kallelse kommer att skickas ut i slutet på april tillsammans med årsfakturan. Alla handlingar kommer att läggas upp i dokumentsamlingen till Facebook-gruppen "Marsbacken" vartefter de blir klara. Behöver du få tillgång till handlingarna på annat sätt före årsstämman så kontakta styrelsen.

Januari VILDSVINSJAKTEN

på norra Vätö resulterade i 11 grisar.

Spåren visar dock att det finns flera kvar på norra delen av Storholmen varför jakten ev kommer att fortsätta där. Jaktlaget sammanställer en jaktplan som ska godkännas av styrelsen.

Våren Den här

HEMSIDAN

kommer, liksom jag, att avvecklas under våren.
Är någon intresserad av att starta en ny med modernare utformning och verktyg så hjälper jag självklart till med överfasningen.

För informationsutbyte när hemsidan slutar uppdateras så hänvisas till Facebookgruppen Marsbacken som kan nås via länken ovan.

6 november 2016 SOMMARVATTNET

stängs av på eftermiddagen

Det kan finnas vatten kvar i systemet ytterligare några dagar så det kan vara bra att vänta en vecka med att öppna kranar och koppla loss slangar vid vägen.

15-16 oktober 2016 HÖSTENS MILJÖVÅRD och HAMNARBETE

genmomfördes med gott resultat. Vägrenar röjda och alla bommar uppe.

Årets avprickning kan du kontrollera här.

8 oktober RISTIPPNING

förbjuds från och med idag och tills vidare på våra högar. De håller på att bli omöjliga att bli av med p g a dumpning av stubbar och stockar mm. Risken är att de utvecklas till sophögar. Du får hantera ditt ris själv genom eldning på tomten då detta är tillåtet eller att frakta riset till Görla.

5 september 2016 BÅTMOTORTJUVARNA

har slagit till i hamnen.

7 båtar har blivit av med hela eller delar av motorerna. Några båtar drev löst men har nu tagits omhand. Alla drabbade är informerade på ett aller annat sätt men, i samband med det, upptäcktes flera ogiltiga eller felaktiga telefonnummer.

Se gärna över dina medlemsuppgifter så vi kan nå dig om liknande saker inträffar framöver.

24 juni

STORT  TACK 
TILL ALLA ARRANGÖRER AV ETT 
LYCKAT TRADITIONELLT MIDSOMMARFIRANDE!

21 maj 2016
ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Protokollet kan läsas här.

21 maj Resultatet av senaste vattenprovet kan ses här.

Som framgår är vattnet tjänligt med anmärkning. Orsaken till anmärkningen är natriumhalten (salt) som ligger lite över gränsvärdet beroende på salt i berggrunden. Resultatet överensstämmer dock med tidigare års och innebär ingen försämring. Provet är tagit ur kökskranen på Hagbacken 1 (längst ut på en ledning) för att även få med ev inverkan av vårt ledningssystem.

Slutsatsen blir att man inte bör dricka stora mängder av vattnet (särskilt om man har högt blodtryck) samt undvika att ge det till spädbarn. En normal dagsranson dricksvatten med denna natriumhalt sägs ge ungefär 10% av dagsbehovet av salt.

HAMNEN
BRYGGPLATSER
Efter vinterns återtag och omfördelning av bryggplatser finns nu några 2,0 m platser lediga. Du som har en bredare plats som du inte använder men ändå vill behålla en bryggplats föreslås byta till en av de lediga 2,0 m platserna.

BOMMEN TILL HAMNEN SKALL HÅLLAS STÄNGD

enligt ett tidigare, i demokratisk ordning, fattat beslut. Uppenbarligen finns det någon eller några som inte tycker att de behöver rätta sig efter sådana beslut utan väljer att ideligen ställa upp bommen och då gärna med koden synlig på låset.

Bommen ska vara låst för att hindra otillbörlig användning av resurserna i hamnen (såsom rampen). Det ska också försvåra rekognoserings- och stöldturer av båtmotortjuvar, bodinbrottare och andra.

Tillgängliga bryggplatser och sjöbodar för andrahandshyrning under säsongen 2016 ligger på fliken för Vätösunds båtsällskap tillsammans med den aktuella kölistan. All andrahandsuthyrning eller utlåning ska anmälas till styrelsen. Utebliven anmälan eller uthyrning till utomstående innebär brott mot hyresavtalet och kan innebära att hyresavtalet sägs upp med omedelbar verkan.

SOMMARUPPLÄGGNING AV BÅTAR I HAMNEN

Årsmötet 2011 beslöt att en avgift på 1000 kr ska tas ut av de som förvarar sin båt på land i hamnen under hela eller delar av perioden 1 juli - 31 augusti.

Båtar vars ägare inte kan identifieras kommer troligen att anmälas som hittegods och sedan, när ägandet övergått till föreningen, säljas på auktion alternativt körs till soptippen.

Har du en båt i hamnen och inte vill riskera att bli av med den så märk upp den och betala 1000 kr eller ta hem den till tomten.

Skärpt kontroll av oanvända bryggplatser

Vi fortsätter att notera vilka platser som inte används. En oanvänd plats under två säsonger kommer att återtas.

VÄGARNA
GRUSNING

Som en och annan kanske märkt så har vi grusat vägarna för att få en bättre vägbana. Har du inte fått grusat på din väg så beror det på att grusbilen inte velat köra där på grund av nedhängande grenar över vägen. Vill du ha din väg underhållen i framtiden så bör du ta bort grenar som hänger ut över vägen upp till 5 meters höjd. Föreningen har en lämplig grensåg för ändamålet.

FARTHINDER

Du som missförstått våra blomlådor och tror att de bara är försköningar som du kan flytta undan för att kunna köra fortare ombeds sluta med detta. Farthindren står där för att dämpa hastigheten och påminna om hastighetsbegränsningen. Det är inte upp till var och en att självsvåldigt ändra på föreningens beslut. Har du behov av fortkörning vid fritidshuset så bör du kanske söka ett fritidshus i anslutning till någon av länets motorvägar.

ARKIVERAT

Klicka här för att läsa gamla noteringar.