Välkommen till fritidsområdet
Marsbacken på Vätö

Arkiverat från 2016
15 oktober

kl 10:00-15:00

MILJÖVÅRD

Uppgifter:
Snökäppar ut, farthinder in, eldning av några rishögar (om möjligt), röjning vid hamnbomsområdet samt huvuduppgiften röjning av alla våra vägområden.

Vägområde = området längs vägen från vägkanten och 2,0 m ut dock max fram till ev tomtgräns eller bakre överkanten på diket.

Röjning = avlägsna sly upp till 7-8 cm grovlek. På större träd tas grenar som hänger ut över vägområdet upp till 4,6 m ner. Slyt läggs i diket i snygga högar med alla "rotändor" åt samma håll (mot bussvändplan). Röjningen omfattar inte uppenbara prydnadsbuskar och liknande utan måste göras med viss urskiljning.

Utrustning: röjsåg med slyklinga, vanlig såg, busksax, sekatör, stövlar och handskar.

16 oktober
kl 10:00
HAMNARBETE

Bomupptagning och ev upptagning av den trasiga flytbryggan i strandkanten.
Om Gunnar bedömmer att för få "friska ryggar" dyker upp för att hantera de tyngsta bommarna kommer vi att lämna dessa kvar i vattnet över vintern.

15-16 oktober 2016 MILJÖVÅRD och HAMNARBETE

Miljövården består av de vanliga aktiviteterna på hösten:snökäppar, farthinder, risbränning (om möjligt). Därutöver kommer vi att röja sly och liknande - detaljerna fastställs på styrelsemötet veckan innan. Korvgrillningslunch mellan passen som traditionen bjuder.

Hamnarbetet blir den sedvanliga bomupptagningen.

STÄLL UPP FÖR MARSBACKEN!

23 juli 2016 SOMMARMILJÖVÅRD

genomfördes med 27 deltagare (inkl styrelsen) vilket var ovanligt bra. Vi fick mycket gjort
bl a reparation av våra bryggor.
Avprickningen kan kontrolleras här men, av datatekniska skäl, så har den slagits ihop med vårens miljövård så, även om du deltagit vid bägge tillfällena, så kan du ha max 2 avprickningar vilket dock innebär maximal miljövårdsrabatt på nästa års föreningsavgift.

10 juni STIGEN
mellan hamnen och badet har nu en hög med sågspån i hamnänden. Ta gärna med en hink e dyl och fyll i hålen på stigen med sågspån.
10 juni HAMNEN
När du sjösatt din båt som legat i hamnen ska uppläggningsmaterial tas om hand annars kommer vi att slänga det.
Fredag 13 maj HUNDÄGARE

Nu har återigen ett par småbarn blivit vettskrämda efter att blivit påhoppade av ett par lösspringande hundar i området.

Det ligger också hundskit på flera ställen, bl a i gräskanten i hamnen.

Även om hunden är "på landet" så gäller de vanliga reglerna för hundhållning!

Hundar är heller inte välkomna på badstranden. Blir hunden väldigt badsugen så får den gå till badudden mellan badstranden och hamnen fast även där gäller naturligtvis normala uppföranderegler.

14 maj 2016 DAMMAR DET FRÅN VÄGEN?

Nu finns vägsalt att hämta vid hamnbommen.

Ove Lönndahl har nu saltat alla våra vägar - tack för det!

23-24 april Miljövård och hamnarbetet har genomförts med gott resultat och god uppslutning trots dåliga väderprognoser.
Avprickningen kan du kontrollera här.
23 april Vi har en totalt orädd älgkalv som verkar hålla till runt bussvändplanen så kör lite extra försiktigt där.
17 april Sommarvattnet är igång

ALL HEDER ÅT ÅKE WESTIN
 SOM SKRUBBADE RENT VATTENTORNET INVÄNDIGT!

Redan nu kommer signaler om ovanligt lågt grundvattenstånd och ökad saltvatteninträngning i brunnar i Roslagen så, även om du har egen brunn, gäller:

VAR EXTREMT SPARSAM MED VATTNET!

13 april 2016 Frank har ordnat grupprabatt vid service av luftvärmepumpar - se vidare på vår Annonssida.
VATTNET
VATTENBRIST

Sommaren 2015 fungerade vattenförsörjningen skapligt efter att vi hittat en större läcka. Detta innebär inte att "faran är över". Får vi en torr och varm sommar så kan problemen komma tillbaka. Det är således fortfarande förbjudet att vattna gräsmattor, fylla badtunnor och pooler, idogt duschande o dyl som drar för mycket. Detta gäller även de som har egna brunnar eftersom vi använder samma grundvattenreservoar. Behöver du mycket vatten så får du köpa från kommunen och få ut det med tankbil från Norrtälje. Överuttag av vattnet kan innebära att vattnet stängs av till aktuell fastighet och eventuellt även till skadeståndsanspråk. Föreningen var först med att borra brunnar och har företräde till vattnet.

Systemet är dimensionerat för en förbrukning kring 200 l/dygn och fastighet.

21 februari
Vildsvin har härjat på Åsvägen.

Arkiverat från 2015

4 oktober
Främmande bil med polska skyltar har setts i hög fart i området. En påminnelse om höjd beredskap och uppsikt över hus och hamn nu när stöld- och inbrottssäsongen har kommit igång på allvar.
13 augusti
Det finns en Facebook-grupp för medlemmar i föreningen som nås via länken ovan. Nu har det uttryckts oro för att information sprids via denna grupp och därför inte når alla. Denna oro är obefogad - all information sprids via denna hemsida och våra anslagstavlor. Facebook-gruppen är enbart till för kommunikation och diskussion mellan intresserade medlemmar. Ibland stöts och blöts olika förslag men all "skarp" information kommer upp på hemsidan och/eller anslagstavlorna.
17-18 oktober Miljövård och hamnarbete utfört med god uppslutning och gott resultat.

Avprickningen kan kontrolleras här.

17-18 oktober
Dags för höstens miljö- och hamnarbete

1.    Rensa upp stigen mellan badstranden och bort mot ångbåtsbryggan.

2.    Hyra en flistugg till miljövården och lägga flis på stigarna.
Den tänkta flistuggen visar sig inte vara tillgänglig. I stället får vi satsa resurser på att städa upp efter Vattenfalls härjningar i området.

3.    Röja diket från bommen ner till stora utfallsdiket.

4.    Flytta på riset som ligger på ängen längs med vägen ner mot hamnen.

5.    Röja längs med kanterna vid fotbollsplanen.

6.    Fortsatt röjning av diket över stora åkern vid Lökvretsvägen om lämpligt manskap och verktyg dyker upp.

7.    Röja vid bommen

8.    Elda upp så många rishögar som möjligt.

9.    Snökäppar ska sättas ut

10.  Blomlådor plockas in

Flera förslag eller synpunkter?

6 september
Slåtter
Som flera har noterat och anmärkt på så har våra ängar inte slagits ordentligt i sommar. Arne Jansson, som har EU-bidrag för att slå ängarna, hävdar att det varit för blött tidigare i sommar för att han skulle kunna ta tillvara höet och senare på sommaren har han inte hunnit. Det ska nu dock vara på gång i närtid.
Under tiden har Ola slagit ängarna så gott han och hans utrustning förmått så nu återstår för Arne att komplettera Olas arbete.
26 augusti
I eftermiddags registrerades 33 oanvända bryggplatser.
18 augusti
Dålig stil!!

Badstranden har hållit sig rätt städad under sommaren och det är ju trevligt. Mindre trevligt dock att det visar sig delvis bero på att badstrandsbesökare slänger sina sopor i de närmsta grannarnas soptunnor i stället för att ta med dem hem. Senast ikväll dumpades en knappt avsvalnad engångsgrill och diverse matrester.

Du/Ni som inte orkar ta rätt på era sopor får gärna söka er någon annan stans för bad, grillning, nerskräpning och missbruk av andras soptunnor.

18 juli
kl 10:00
Extra sommarmiljövård genomförd
Uppslutningen var över all förväntan trots bara 5 förhandsanmälningar. Allt som planerades blev gjort. Tack till alla som ställde upp.

Avprickningen kan kollas här.

juli-augusti
Sommarförvaringsavgift 1000 kr

För båtar som ligger upplagda i hamnen någon gång under perioden juli-augusti ska en avgift betalas. Båten ska därför vara ägarmärkt. Omärkta båtar betraktas som övergivna och kan bli bortforslade eller anmälda som hittegods.

3 juli
VATTENBRIST HOTAR!
Vi har nu en förbrukning på över 40 m3/dygn och även om det är värmebölja så är det för mycket. Vattennivån i våra borrhål sjunker och risken för att vattnet tar slut är inte obefintlig. Att det är bra tryck i ledningen är inte ett bevis på god vattentillgång utan bara på att vi höjt trycket så mycket det går för att alla, om möjligt, ska få vatten.
19 juni
MIDSOMMARAFTON

Stort TACK till alla som på olika sätt bidrog till Marsbackens midsommarfirande.

9 juni
Alla brygglandgångar är nu klara och håller garanterat för ev bryggdans på midsommarafton.
5 juni
Kanadagäss
Ett par har häckat på badudden och i dagarna fått uppemot 10 gässlingar som nu tillbringar dagarna med att skita ner i hamnen och på badstranden, Var försiktig med småbarnen då avföringen innehåller parasiter som kan ge eksem och klåda. Gässen kan också vara aggressiva när de har ungar.
26 april
MILJÖVÅRD OCH HAMNARBETE GENOMFÖRDA MED GOTT RESULTAT

även om uppslutningen var lite mindre än normalt. Avprickningen kan du kontroller här.

12 april
SOMMARVATTNET - LÄCKAN HITTAD
Den stora läckan är nu lokaliserad och åtgärdad efter tre dagars letande. Någon mindre läcka återstår förmodligen men inte mer än det går att leva med så sommarvattnet ska nu fungera som normalt. Ser du vatten bubbla upp på något oväntat ställe så hör av dig till styrelsen.

OBS FORTFARANDE GÄLLER ATT VARA SPARSAM MED VATTNET

30 maj
KASSÖR

Vår kassör kommer att avgå i samband med årets stämma.
Är du intresserad så hör av dig till valberedningen=styrelsen.

MOTIONER

Ett antal intressanta motioner har inkommit.
Läs gärna och bilda dig en uppfattning inför årsstämman.

30 maj
kl 13:00 dansbanan
ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD TILL 30 MAJ

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2015

kallelse med årsfaktura, årsstämmohandlingar, medlemsförteckning och annan information har gått ut med posten.
Har du inte fått detta p g a oanmäld adressändring eller annan anledning så kontakta styrelsen.

6 februari
2015
TJUVAR HAR HÄRJAT I OMRÅDET!

Fredagen den 6 februari stoppade sjöpolisen en misstänkt transport på väg till Estland. Den visade sig innehålla båtmotorer och annat stöldgods. En av båtmotorerna kunde spåras till en båt som står på en fastighet på Tallmovägen. Polisen söker nu ägare till andra motorer.

Risken finns ju att flera motorer i området har försvunnit. Det kan ju också vara så att samma "sällskap" även gjort inbrott i hus. Du bör kanske kontrollera eller be någon kontrollera din uppställda båt och ditt hus. Skulle du sakna något så kontakta sjöpolisen på telefon 11414. Närmast ansvarig på sjöpolisen heter Klas Djurfelt. Efterfrågar de ett referensnummer för att koppla din anmälan till det pågående ärendet så kontakta Bosse (070-3110138). Referensnumret får inte lämnas ut på hemsidan eller spridas i en vidare krets.

Arkiverat från 2014

29 oktober
2014
ADRESSÄNDRING

Posten har infört nya regler som gör det praktiskt taget omöjligt att behålla postboxadressen i Norrtälje. Vi kommer därför att flytta huvudkontoret till nya fashionabla lokaler bakom vattentornet och adressändrar därmed till:

Marsbacken
Vattentornsvägen 7
760 21 Vätö

De nya reglerna innebär också att posten vägrar att eftersända post som kommer till postboxen efter den 29 oktober. Sådan post skickas tillbaka till avsändaren.

En ny brevlåda finns uppsatt på brevlådeställningen. Från denna kommer vi dock att ha eftersändning under vinterhalvåret så om du ska skicka något till föreningen så bör du använda den vanliga postgången med nya adressen. Lägger du något direkt i vår nya brevlåda riskerar det bli liggande en bra tid innan det tas om hand.

15 september
Du hundägare
som inte klarar av att plocka upp de högar din hund lämnar efter sig på vägar och stigar i området, för oss andra att trampa i, kan väl i alla fall försöka peta undan högen från den direkta gångbanan. Du skulle ju kunna låna med dig ett begagnat skoskydd från vårdcentralen så slipper du, till skillnad från oss andra, skita ner skorna.
2 november SOMMARVATTNET STÄNGS AV!
11-12 oktober MILJÖVÅRD och HAMNARBETE

Har genomförts med bravur. Stort tack till alla som ställt upp under året.
Årets avprickningar kan du kontrollera här.
Eventuella felaktigheter anmäls via styrelsen@marsbacken.se
eller vanliga posten.

25 september
VATTENPROBLEMET

Vi har fortfarande problem med en tidsvis orimlig vattenförbrukning. Ibland är den nere på noll vilket indikerar att vi inte har några läckor och ibland är den uppe i nära den dubbla normalförbrukningen trots att det är vardag efter semesterperioden då få är ute i sina stugor. Indikationer finns på att någon/några har kopplat ihop föreningens sommarvattensystem med det egna systemet från en egen brunn. En misstanke är då att någon felkoppling gör att vårt sommarvatten försvinner ner i en privat brunn. Har du gjort en sammankoppling av systemen så var vänlig att koppla isär systemen eller åtminstone se över kopplingarna så att backventiler o dyl fungerar som de ska och vårt gemensamma vatten inte försvinner tillbaka ner i marken.

Har du någon annan tanke om vart vårt vatten tar vägen så hör gärna av dig.

Sprid gärna information om vattenproblemen till grannar och bekanta i området. Det är inte så många som nås av denna hemsida.

25 september
Bengt Samuelsson tycker sig förstå varför vår ö heter Vätö
15 september
Badtermometern visar 18 grader
Solen skiner och tången är borta - badsäsongen är återupptagen!
11 augusti
Vid dagens inventering registrerades 27 st oanvända bryggplatser varav 26 st riskerar att få lämna tillbaka platsen om den inte används nästa år!
11 augusti
Vattenförbrukningen under söndagsdygnet har sjunkit till mera normala 17 m3.
Semestrarna börjar ta slut?
19 juli
Sommarmiljövård

Har genomförts och följande medlemmar har antecknats för två miljövårdspass:

3, 12, 28, 30, 40, 41, 42, 56, 79, 88, 91, 93, 95, 109 och129.

Ev fel anmäls till styrelsen@marsbacken.se eller 070-3110138

Här kan du se den påbörjade planeringen för framtida miljövård.

8 juni
KLÄTTERSTÄLLNINGEN

är klar att användas av områdets barn.

2 juli
TÅNG

är ett utmärkt och naturligt gödningsmedel.

Nu finns möjlighet att hämta tång vid badstranden från en hög till vänster om badbryggan.

Finns det ny tång på stranden får du väldigt gärna kratta upp den med krattan som finns tillgänglig.

20 juni
MIDSOMMAR
Som kanske någon märkte så blev det inte så mycket av midsommarfirandet i år beroende på att ingen ville ställa upp och ordna det. Om någon känner för att återuppta traditionen år 2015 (eller senare) så hör av er till styrelsen i god tid.
28 juni
Tången på stranden är borta tack vare familjen Jurdell.
STORT TACK FÖR EN BRA INSATS!
25 maj
Ordinarie årsstämman

genomfördes vid dansbanan. Protokollet kan läsas här.

26-27 april
Miljövård och hamnarbete genomförda

med god uppslutning och strålande väder. Dock var det tydligen några som missuppfattade den dubbla avprickningen på miljövårdsmorgonen och trodde att eftermiddagspasset var inställt. Dessa kan ta igen missen på sommarens extra miljövård den 19 juli.

AVPRICKNINGEN KAN DU KONTROLLERA HÄR

14 april
SOMMARVATTNET ÄR IGÅNG

Har du inget eller dåligt tryck i ledningen beror det förmodligen på att någon störttappar. Informera Ola så får vi leta efter "läckan".

10 september
VATTENPROV

Resultatet av det senaste vattenprovet kan läsas här.

Som synes är vattnet "Tjänligt med anmärkning". Anmärkningen är av tekniska natur och innebär inte att vattnet inte kan drickas.

Enligt Socialstyrelsen kan den höga natriumhalten tolkas så här:

"Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten. Kan även orsakas genom avhärdning genom jonbyte med natrium. "

I vårt fall har det konstaterats att den höga halten beror på förekomsten av bergssalter och värdet har alltid legat lite högt.

VATTNET ÄR ALLTSÅ HELT OK

(i alla fall hemma hos ordföranden där provet togs för att även få med ev problem i ledningarna)

15 juli Vid dagens inventering registrerades 37 st oanvända bryggplatser!
14 juli
VATTENVARNING

Förbrukningen just nu är mer än dubbelt så hög (48m3/dygn) som den borde vara samtidigt som grundvattennivån är den lägsta på 20 år. Detta innebär att risken för att vattnet tar slut inte är obefintlig även om vi inte har några akuta problem så:

ANVÄND INTE NÅGOT VATTEN I ONÖDAN!

12 juli Rävvarning!

Det ser ut som räven varit på en katt i området.

Katten har kommit hem.

25 juni Föreningen behöver en ny ordförande
med en fru som orkar kratta ihop tången på stranden.

Tag med en kratta och dra din tång till stacken när du går och badar!

PS Aktuell badtemperatur är 11 grader. Är det termometern eller vädret det är fel på?

29 maj KLÄTTERSTÄLLNINGEN

Med bistånd av ytterligare några barnfamiljer och ett antal "veteraner" som alltid ställer upp så blev klätterställningen i stort sett klar. Nu återstår bara förankringen innan den kan börja användas.

29 maj FIASKO?

Lördagens klätterställningsbyggande får väl närmast karakteriseras som ett fiasko. Först står man där själv i någon timme sedan dök, tack och lov, två barnfamiljer upp. Heder åt dessa. Klätterställningen blev naturligtvis inte klar.

Nytt försök att bygga klart på torsdag kl 10:00

24 maj Byggdag vid badet

Den nya klätter- och gungställningen vid badet ska monteras ihop.

Vi passar också på att fika och grilla i gröngräset. En chans för barnfamiljer i området att bli lite mera bekanta. Ta gärna med spel e dyl för barnen medans mamma eller pappa bygger. Byggare tar med skruvdragare och borrmaskiner (eldrivna med förlängningssladd). Hammare och skiftnyckel kan också vara bra att ha liksom skyffel och skottkärra.

Ola, Mats och Bosse gjuter grunden för klätterställningen.

28 mars

Styrelsemedlem?

Vår eminenta kassör, Solvei, har indikerat att hon inte kommer att ställa upp för omval vid årets stämma. Vi behöver således nytt folk i styrelsen. Är du intresserad så hör av dig till Bosse för närmare detaljer. Bäst vore kanske om någon representant för barnfamiljerna kunde ställa upp för att få in lite flera aspekter på driften av Marsbacken och också motverka den pågående förgubbningen av styrelsen.

1 april Uppdateringar till mail-listan

Följande medlemmar har strukits ur mail-listan pga ej fungerande mail-adresser:

12, 44 och 123

Dessutom saknar närmare hälften en mailadress i registret. Vill du ha information via mail så anmäl en adress till styrelsen@marsbacken.se.

24 mars

Skogsavverkning

Vår grannförening, Vätö huvud, har avverkat en del skog på sina marker som gränsar till flera av tomterna i vårt område. Det ser just nu lite "risigt" ut efter averkningen men deras ordförande, Krister Pettersson, har lovat att ris och virke ska tas om hand de närmaste veckorna. Senare ska man också åtgärda markskadorna när marken torkat upp.

11 maj
VATTENLÄCKAN HITTAD

En öppen kran har tömt "några vattentorn".
V v håll lite koll på era kranar vid vägen och rapportera ev fel.

OBS att det är förbjudet att fylla pooler och liknande vattenslukande aktiviteter med föreningens vatten. Använder du eget vatten till sådana ändamål och detta påverkar föreningens tillgång till eller kvalitét på vattnet så kan du bli skadeståndsskyldig.

21 februari Kommunikationsproblem?

Det är alltid uppskattat när medlemmar hör av sig med synpunkter, åsikter eller konstruktiva förslag. Det gäller särskilt när man också är beredd att ställa upp och medverka till att genomföra dem. Funderar du på något så hör av dig!

Ibland blir det dock lite svårbegripligt som t ex när man får ett bananskal i brevlådan. Det skulle underlätta om du som kommunicerar via bananskal bad någon hjälpa dig att få ner dina synpunkter på ett papper så ska vi se vad vi kan göra åt saken.

3 november
Sommarvattnet

stängs av

Glöm inte att öppna kranen vid vägen så den inte fryser sönder under vintern och att sedan stänga den igen till våren innan sommarvattnet släpps på.

15 oktober
Vår miljödag har uppmärksammats i Norrtälje tidning

Läs mera här.

12-13 oktober
MILJÖVÅRD/HAMNARBETE

Trots att vi ordnat med ett fantastiskt höstväder och lockat barn med en godispåse om de tog med en förälder till miljövården blev uppslutningen bara ungefär som vanligt dvs mindre än var tredje medlem ställer upp.

Deltagandet/avprickningen kan du kontrollera här.

Någon har uppgett fel medlemsnummer på hamnarbetet så kolla gärna listan.

5 oktober
STYRELSEMÖTE

Protokollet från senaste styrelsemötet kan du läsa här:
Protokoll 2013-10-05

17 september
HAMNUTBYGGNADEN

ÄR INSTÄLLD

Vi fick endast in två preliminära intresseanmälningar.

En striktare tillämpning av gällande avtal kommer nu i stället att tillämpas.

Detta innebär bl a:

Användningen av hyrd bryggplats kommer att kontrolleras 2-3 ggr per säsong (huvudsakligen sen kvällstid). Oanvänd bryggplats vid samtliga kontrolltillfällen under två år i rad kommer att tas tillbaka till föreningen för omdisposition. Leksaksbåtar o dyl räknas inte som användning av platsen.

Du kan andrahandsuthyra din bryggplats till någon annan i föreningen. Om flera är intresserade av att hyra din plats gäller föreningens kötid. Du ansvarar själv för och administrerar andrahandsuthyrningen. Om du anmäler till föreningen att du vill hyra ut din plats så kan vi hjälpa till att tipsa ev intressenter men enbart en sådan anmälan innebär inte att platsen betraktas som använd.

Det måste ligga en båt på platsen vid något av kontrolltillfällena för att du inte ska riskera att platsen återtas.

28 september -12 oktober
RISDUMPNING

Från och med 28 september fram till miljövården den 12 oktober är det tillåtet att dumpa ris och grenar på högen bakom brevlådorna. Se dock till att riset inte hamnar för nära vägen och stigen eller för utspritt så att det blir svårt att elda.

All annan dumpning av ris eller annat inom föreningens områden är förbjuden. Undantag kan göras i omedelbar anslutning till den egna tomten om riset ska eldas upp direkt. Tänk dock på brandfaran och ev gällande eldningsförbud.

4 augusti
HAMNEN

I enlighet med extrastämmans beslut genomfördes idag en inventering av oanvända bryggplatser. Följande platser noterades som oanvända och ej anmälda för andrahandsuthyrning:

A02, A07, A08, A12, A23, B05, B06, B08, B09, B12, B18, B20, B21, B23, B26, B27, B28, B42, C01, C05, C08 och C21

Noteras någon av dessa även nästa år kommer den att återgå till föreningen för fördelning i kön.

GÄSTPLATSER

Det efterfrågas gästplatser för besökare i hamnen. Vi har inga sådana och har inte för avsikt att skaffa några. Samtidigt ska det noteras att det är förbjudet att förtöja en båt utanför de ordinarie uthyrda platserna. Ska du få besök med båt så får du förfara enligt följande:

Leta upp en oanvänd plats och kontakta innehavaren för tillstånd att använda den tillfälligt för din gäst. Se till att gästen lägger sig på rätt plats och tar hänsyn till övriga i hamnen samt lämnar den på överenskommen tid.

20 juli Fr o m idag ska bommen till hamnen hållas låst med det nya gula kodlåset. Koden är den samma som tidigare.
Lördagen den 20 juli kl 13:00 vid dansbanan
Extra föreningsstämma
har genomförts med 58 deltagande medlemmar.

Resultatet blev att, om det är tekniskt möjligt och tillräckligt många intresserade anmäler sig, förlänga A-bryggan med 13,5 m som då skulle ge 6 st 2,5 m platser och 4 st 3 m platser. Utbyggnaden finansieras genom att de nya platserna förtidsuthyrs på 15 år.

Friställda 2 m platser byggs där så är möjligt om till bredare platser.

Alla intresserade föreningsmedlemmar är välkomna att anmäla sitt intresse för de nya platserna men om antalet anmälningar överskrider antalet platser så fördelas platserna efter den kölista som finns för bredare/nya bryggplatser.

Protokollet kan läsas här

Underlag för beslutet utgörs bl a av vårens hamnutredning.

Ett exempel på gällande hyresavtal kan du läsa här.

Arkiverat 2013

7 augusti
BADSTRANDSVARNING

Vi har tyvärr haft besök av något, förmodligen en flock kanadagäss, som efterlämnat en stor mängd avföring på badstrandens gräsytor. Se efter var du sätter fötterna och håll koll på barnen!

9 juli

Info från grannarna i Dyviks by

Hej

Tänkte bara göra er uppmärksamma på att vi nere på Vretviksvägen har haft besök av en mörkgrön skåpbil med två personer som inte talade svenska och vissade ett visst intresse för båtarna hos oss. Bilen är av märket WV sharan med reg nr HCB878. Har meddelat polisen som skulle hålla koll på bilen.

Kanske är man lite nojig men hade inbrott på Vretviksvägen 22 i vintras och det kan vara värt att hjäpas åt med att hal koll.

//mats pettersson

Tilläggas kan att den aktuella bilen är belagd med nyttjande- och körförbud sedan 2012 och att den är registrerad på en person bosatt i Rättvik.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ "UDDA" BESÖKARE I OMRÅDET OCH KANSKE SPECIELLT I HAMNEN.
ANTECKNA GÄRNA BILNUMMER ELLER TA EN BILD
.

21 juni
Midsommarafton

Stången är klädd.

Stången är uppe och dansen i full gång.

Flera bilder finns i vårt bildalbum.

25 maj
kl 13:00
Årsstämma vid dansbanan.

Har genomförts med bara 29 deltagande medlemmar.

Protokollet kan du läsa här.

12 maj Information angående ny brygga vid stranden nedanför Lökvretsvägen:
Flera har ifrågasatt att en av de fastigheter som finns inom området men inte tillhör föreningen har byggt en brygga (ersatt en gammal) vid stranden på föreningens mark. Den aktuella fastigheten har dock ett servitut som ger rätt till bad- och båtplats på föreningens strandområde. Detta har tolkats av kommunen som att de har rätt att bygga en brygga. Bryggbygget inverkar dock inte på föreningens och dess medlemmars möjligheter att använda området för promenader o dyl. Fastighetsägaren har också lovat att återställa och förbättra stigarna och gångmöjligheterna längs stranden.
4 maj Vårens miljövård och hamnarbete har genomförts med oväntat god uppslutning.
Avprickningen kan du kontrollera här.
Ev felaktigheter anmäls snarast till Bosse.
13 april
Tippning av ris mm
Rishögen bakom brevlådorna riskerar att förvandlas till en soptipp för hela norra Vätö. Detta är varken miljövänligt eller lagligt. Styrelsen har därför beslutat att förbjuda all tippning på platsen. Detta inkluderar ris och trädgårdsavfall och gäller för alla dvs även för föreningens medlemmar.
12-13 oktober 2013 Vis av erfarenheten så skiftar vi dagar för hamn- och miljöarbetet hösten 2013. Vi börjar med miljön på lördag och tar hamnen på söndag.
30 april
Sommarvattnet
Sommarvattnet är nu på men isproppar gör att många ännu inte har fått något vatten. Trots detta har det gått ut över 20 m3 på mindre än en dag. Vi har således läckor i systemet. V v kolla din kran vid vägen och dina slang/rör-kopplingar.
20-21 april Vårsäsongen inleds med miljövård på lördagen och hamnarbete på söndagen. Kom gärna med förslag på sådant du tycker behöver göras i området.

Vi kommer, pga snö mm, att koncentrera oss på vägarna så ta med verktyg för att beskära buskar och grenar (även högt belägna). Grenar över vägen upp till ca 6 m ska bort och sly som skymmer sikten i kurvor och korsningar lika så.

Eventuellt kommer bara ett pass att genomföras men den som ställer upp under hela detta blir då avprickad för två. Det finns också möjlighet att genomföra miljövård enskilt vid ett senare tillfälle efter överenskommelse med Ola eller Bosse (=beting)

Finns det någon konstnärligt begåvad som har lust att måla vattentornet med något trevligt motiv?

Hamnarbetet på söndagen kommer att ställas in om isen ligger kvar (och det gör den nog). Ett nytt tillfälle kommer då att annonseras här och på anslagstavlorna samt ev även via mail. Bommarna måste ju i så detta kan vi inte hoppa över.

4 maj
P g a isläget är
vårens hamnarbete
flyttat till
lördagen den 4 maj kl 10:00.
Uppdaterad

Oktober-november

Vildsvinsjakten

kommer att återupptas under ett antal kvällar under hösten. Första tillfället blir på söndag 14/10. Jakten inleds någon timme före skymningen och fortsätter ett tag efter mörkrets inbrott. Det kan alltså vara bra att inte förlägga kvällspromenaden på Storholmen även om det är rutinerade jägare som driver jakten i skogen. Vapnen kommer att, i huvudsak, vara försedda med ljuddämpare men skulle du ändå höra skottlossning så behöver du inte vara orolig.

Det går också bra att kontakta jägaren Johan Backman Vattentornsvägen 2 om du har problem med vildsvin på tomten.

Inför 2013 Föreningen behöver nya "festfixare" inför nästa år.

Risken finna annars att vi får ställa in Valborgs- och midsommarfirandet. De tidigare fixarna och styrelsen stöttar med råd och dåd så arbetet blir nog mera roligt än betungande, särskilt om man är några stycken. Det är naturligtvis också öppet för egna idéer som fotbollsturneringar, tipspromenader, återupplivning av höstfesten, kräftskivor osv.
Kontakta Bosse på tel 070-3110138 eller på höstens miljövård om du är intresserad.

2 april Lågt vattenstånd i hamnen.

(Bilder från Bengt Samuelsson)

13-14 oktober Trots hot om dåligt väder genomfördes årets hamn- och miljöarbete med god uppslutning. Roligt var också att flera nya medlemmar deltog i arbetet.

En avprickningslista för årets insatser kan du se och kontrollera här. Anmäl ev fel till Bosse (styrelsen@marsbacken.se eller 070-3110138). OBS att vi använder medlemsnumret = gamla tomtnumret vid avprickningar o dyl. Flera hus på olika vägar har samma gatunummer så detta kan inte användas.

(Bilder från Bengt Samuelsson)

Kommunens svar på fråga om slamtömningen

Kommunen har svarat på vår fråga om slamhanteringen (se nedan). Detta måste tolkas som att det räcker med att sätta ut slamskylten minst 1,0 m över marken för att slippa extra avgifter.

Registrera ärende (och om möjligt besvara)
Rapportnummer: KC20136535

Svar

Datum, ärende

2013-02-19

Rubrik

Slam

Ärendebeskrivning

Om vägen eller anläggningen inte är plogad/skottad ska Ragn-Sells återkomma till anläggning när det är framkomligt. Detta kommer inte att medföra några extra kostnader för fastighetsägaren, förutsatt att slamanläggningen är utmärkt med skylt, utan tömning sker till obligatorisk pris.

Bifoga fil, kc

Nej

Februari Slamtömningsnissarna slår till igen!

Nu kommer nya krav på slamtömning mitt i vintern trots tidigare kommunala beslut om ändringar. I år sägs inte så mycket om snöskottning men däremot förväntas du bredda vägarna och ta bort växtlighet vid och över vägen. Du förväntas också anlägga en vändplan på minst 18 m vid vägens slut. Och detta ska göras på två veckor!!!

Jag har påtalat till kommunen det vansinniga i kraven som ju skulle innebära en radikal ändring av många fastigheter i området för att bredda vägar och vändplaner. Bortsett från det tokiga i att tömma brunnar på vintern då de flesta är frusna och igensnöade. Jag har föreslagit en annan teknisk lösning t ex i form av en mindre slamsugningsbil.

Ännu har ingen reaktion kommit från kommunen så jag föreslår att du bara sätter ut slamskylten så länge om du inte har möjlighet/lust att skotta fram brunnen.

/Bosse

Vintern Snöplogning genomförs normalt fredag em och söndag em vid behov. Vid mycket omfattande snöfall kan plogning undantagsvis komma att genomföras även på andra tider. Vändplanerna kan, innan tjälen gått i marken ordentligt, vara bristfälligt plogade i ytterkanterna p g a att underlaget är för mjukt för plogbilen.
3 november Sommarvattnet är avstängt.
13-14 oktober Du har väl inte glömt höstens hamnarbete (13/10) och miljövård (14/10).

Vi genomför sedvanliga arbetsuppgifter med slyröjning och eldning av nya och gamla rishögar. Förrådet vid vattentornet ska också målas, snökäpparna ska ut och farthindren in mm. Vi bryter miljövården vid 12-tiden för korvgrillning som förr.
Förutom rabatter på bryggavgiften och årsavgiften nästa år så är detta ett bra tillfälle att träffa och bekanta sig med grannar, styrelse och andra i området.

Nya medlemmar

Nya medlemmar i år:

  • medlemsnr 31 Marsbacksvägen 22 Kalle och Karin Berg
  • medlemsnr 32  Marsbacksvägen 24 Leif Månson och Karmen Zalitet
  • medlemsnr 52 Vattentornsvägen 11 Iréne Boije Sjöberg
  • medlemsnr 101 Tallmovägen 17 Sabina och Malin Bonde
  • medlemsnr 111 Marsbacksvägen 43 Björn och Rebecka Ericson

vilka alla hälsas välkomna i föreningen.

Juni
Passa på att tjäna in årets miljövårdsrabatt redan nu!

Ola behöver hjälp med att måla förrådet bakom vattentornet och att reparera en vattentank. Kan du ställa upp så ta kontakt med Ola. Det är fråga om några timmars jobb - grundarbetet för målningen är redan gjord så det gäller "bara" att få upp rödfärgen.

Är det sedan någon som är beredd att anta utmaningen att måla om vattentornet så får ni också gärna höra av er.

3 oktober En medlem har, trots påminnelse, ännu inte betalt årsavgiften.
22 september Styrelsemöte. Protokollet kan du läsa här.
28 september (uppdaterad) Polisen har nu fått tag i en utländsk medborgare i Bandhagen tillsammans med utombordsmotorer mm från Marsbacken. Det snabba gripandet kunde göras för att ägaren till en motor varit klok nog att förse motorn med larm och GPS-spårare. Det var inte bara motorer som stals utan även reglage, en liten motor mm. Se gärna över din båt och sjöbod och gör polisanmälan om något saknas så har du chans att få tillbaka det stulna.

Ett inbrott har rapporterats från Marsbacken. Nu får vi hoppas att det inte blir flera.

25 september em
Mera tjuvar i området?

Polisen har just tagit två ynglingar med en mängd stöldgods på Vätöbron efter att de försökt göra sig av med en del vid vår brevlådevändplan. Stöldgodset kommer inte från sjöbodarna utan förmodligen från ett antal fritidshus på Marsbacken eller Vätö huvud. Ett av ägarnamnen som polisen fått fram kommer inte från Marsbacken men mängden stöldgods gör att polisen tror att flera hus har drabbats. Polisen vill att vi, så fort som möjligt, ser till våra fritidshus och anmäler inbrott till dem.

24 september kl 02:42
Tjuvliga härjar i hamnen igen!

4 båtar av typ Buster har kapats och dragits upp mot land där motorerna har tagits av. Båtarna har sedan lagts tillbaka på tomma plats på A-bryggan med en enkel tamp och utan fendrar o dyl. Det har också gjorts inbrott i ett antal sjöbodar: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 71.

22 september Styrelsemöte. Protokollet kan du läsa här.
26 maj kl 13:00
Dansbanan
ÅRSSTÄMMA Ett preliminärt, ojusterat, protokoll kan läsas här.
Sommarvattnet

1 maj

Efter att ha lokaliserat och åtgärdat fyra öppna respektive trasiga ventiler kunde Ola idag äntligen slå på sommarvattnet fullt ut.
30 april Bengt S har skickat lite bilder från Valborg. Se vidare i vårt bildalbum.

Juli Någon har "roat sig" med att sabotera bilarna för våra grannar på Storholmen genom att släppa ut luften ur däcken. Om detta gjorts i tron att bilarna inte får stå där så är det fel. Vi har en uppgörelse med grannarna på Storholmen om parkeringen och de betalar också vägavgifter till föreningen. Du som promenerar i området får gärna vara lite extra uppmärksam. Ser du något så hör av dig. Nästa gång kanske det är din bil som misshagar någon och blir av med luften.
27-28 juni
Stöld av båtmotor från båt i hamnen.

Nu har det hänt igen. Polisen uppmanar alla som blivit av med sin motor att genast polisanmäla detta för att underlätta deras spaningsarbete.

Ha också gärna lite koll på okända i hamnen. Skriv upp bilnummer på okända bilar särskilt nattetid. Ta lite bilder och "råka få med" okänt folk i hamnen. Obehöriga får gärna känna sig observerade.

Vi har försökt att ha bommen låst under perioder men låset har en tendens att gå i baklås (eller om det är någon förslagen tjuv som är där och programmerar om koden) så vi skulle behöva ett bättre system. Alla förslag välkomnas.

Midsommarafton Firades på traditionellt sätt vid dansbanan.

Bilder från Bengt Samuelsson. Flera finns i vårt bildalbum.

10 augusti Är du intresserad av ett bra pris på service av din luftvärmepump så läs här.

OBS Detta är ett vällovligt men privat initiativ från Frank Löwenthal (tomt 52) som föreningen inte kan ta något ansvar för. Eventuella frågor och synpunkter får ställas direkt till Frank.

VILDSVINSJAKTEN Årets jakt gav ett svin vilket visar hur svårt det är att jaga vildsvin. Kvar på Storholmen finns uppskattningsvis en familj om 8-9 svin och 3-5 ensamma galtar. Jaktsäsongen är nu slut men vi kan förhoppningsvis fortsätta nästa år. Är du intresserad av att deltaga så tag kontakt med Gunnar Holmberg i styrelsen.
VED?
Behöver du ved? Läs annonsen på vår annonssida.
26 maj Våren närmar sig så smått och med den årsstämman.
I år ser det ut som vi kommer att behöva lite nytt folk i styrelsen.
För att göra styrelsen mera representativ så vore det bra med lite yngre krafter med nya friska idéer och som t ex kan ta tillvara barnfamiljernas intressen bättre.
Arbetet är inte särskilt betungande fast det beror naturligtvis på graden av engagemang.

Intresserad? Ring Bosse (070-3110138) för mera info.
Sedan är det ju årsstämman som väljer styrelsen.

16 oktober Höstens miljåvård och hamnarbete har genomförts.
Avprickningen kan du kontrollera här.
Ev felaktigheter anmäls snarast till Bosse.

Bilder från Bengt Samuelsson. Några till finns i vårt bildalbum.

Sommaren Vattenfall informerar om att man kommer att röja i elledningsgatorna i området under sommaren. Högväxande träd och buskar kommer att tas ner oberoende av aktuell höjd. Bärbuskar o dyl kommer att sparas där det går.
19 juni En roddbåt som var upplagd i hamnen har försvunnit. Har du någon information så kontakta styrelsen eller HC Ericsson på tomt 93 070-5630896.
21-22 april Vårens miljövård och hamnarbete genomfördes trots utlovad snöstorm. Snöstormen uteblev men uppslutningen var aningen mindre än normalt. En närvarolista kan kontrolleras här.

8 juni Protokoll från årsmötet och senaste styrelsemötet kan läsas under Föreningsinfo/Möten.
15 maj Nya brevlådeställningen

Om du sätter upp din brevlåda själv så se till att den hamnar på rätt väg och rätt plats. De flesta tomma platser har en namnlapp.

Nya adresser För att underlätta för räddningstjänst och besökare ska de gamla tomtgränsskyltarna vid vägen ändras så att de visar det nya husnumret.

I samband med detta kan det också vara lämpligt att återställa försvunna eller skadade tomtgränsmarkeringar i alla hörn runt tomten.

30 april Valborgsfirande

Flera bilder i vårt bildalbum

17 april
Sommarvattnet är påslaget.

Inledningsvis hindrade isproppar vattnet till Lökvretsvägen och Åsvägen. Nu (påskafton 13:30) så återstår isproppen på Åsvägen som vi hoppas släpper när som helst.

16-17 april Miljövård och hamnarbete genomfördes med ovanligt stor uppslutning. Lunchen tog slut så vi får be dem som inte fick någon potatissallad om ursäkt.

Avprickningen kan du kontrollera här.

11 april Efter våra (och andras) påtryckningar har kommunen beslutat att sluta försöka tömma slambrunnar vid snöhinder. Vi slipper med andra ord åka ut och skotta fram brunnarna nästa vinter,
9 april Styrelsemöte - protokollet kan läsas här.
Bryggplatser 2011 Har du en 2,5 eller 3,0 m bred bryggplats som du vet att du inte kommer att använda i sommar så hör av dig till styrelsen via mail eller telefon (styrelsen@marsbacken.se eller 070-3110138) så försöker vi ordna en andrahandsuthyrning under säsongen.
Info på mail Mycket info går f n ut på mail. Har du inte anmält en mailadress så gör gärna det.
Kommunalt vatten Det var inte så stort intresse av att ta tag i frågan från våra medlemmar. Endast en har visat intresse.
Styrelsen fortsätter med frågan men kommer inte att lägga ner så stor energi p g a det ljumma intresset.

Arkiverat 2011

Sommarvattnet

FÖRSENAT

Ingen frivillig har ställt upp för att hjälpa Ola att skrubba ur vattentornet så sommarvattnet kommer inte att komma igång förrän tidigast på lördag kväll/söndag fm. Detta under förutsättning att några ställer upp under miljövården och hjälper Ola.

Vi räknar med att göra ett försök att få igång sommarvattnet lagom till miljövården lördagen den 21 april. Innan vattnet kan slås på måste vattentornet och tankarna tvättas av invändigt. Är du intresserad av att hjälpa till med detta under påskhelgen så kontakta Ola. Om du vill så kan du få räkna det som två miljövårdspass.

Tjälen måste också gå ur marken ordentligt så vi inte riskerar sönderfrusna ledningar.

Som sagt: vi gör ett försök men kan inte lova att vattnet fungerar den 21 april.

Vintern och slamtömning

Eftersom många nu får propåer om slamtömning de närmaste veckorna upprepar vi information om vad som gäller och visar också ett citat från Norrtälje tidning:

Nyheter

Publicerad 6 april 2011 Uppdaterad 6 april 2011

Nya bud för slamtömning

Om snön är ett hinder ska entreprenören utföra uppdraget vid ett senare tillfälle.

Hittills har fastighetsägarna haft kraven på sig att hålla vägarna plogade och passagen fram till slambrunnen fri från snö i väntan på att slambilen ska komma. För äldre och fritidsboende har det varit problem att klara uppgiften. Och i bland har väntan på slambilen dragit ut i flera veckor.

Behöver inte skotta
På onsdagen beslutade politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska ändra inställning. Avtalet med entreprenören Ragn-Sells förlängs i två år. I uppgörelsen ingår att entreprenören ska utföra tömningar under hela året, men om snön gör att slambilen inte kan ta sig fram till anläggningen ska Ragn-Sells sköta uppdraget när det är möjligt att ta sig fram.

Ann Sjöblom ann.sjoblom@norrteljetidning.se

Publicerad 6 april 2011 Uppdaterad 6 april 2011

DU BEHÖVER ALLTSÅ INTE ÅKA UT OCH SKOTTA!

10 september Styrelsemöte. Protokollet kan läsas här.
14 oktober Vi hälsar Eva och Magnus Deutgen välkomna som nya medlemmar med nr 38 (Marsbacksvägen 36).
24 augusti Skatteverket meddelar att Marsbacken befrias från all skatt fr o m 2006 och tills vidare. Vi får tillbaka drygt 28 000 kr.
24 juli Inbrott i sjöbodar!
Tre sjöbodar har haft inbrott. Tjuven har skruvat loss gångjärnen på dörrarna. Målet verkar (som vanligt) ha varit att komma över bensin. Berörda är informerade.
9 juli Fotboll och lekar på planen vid Ravinvägens slut.

Nytt tillfälle för alla barn och vuxna nästa lördag 16 juli kl 16:00.

15 oktober
16 oktober
= en helg
Höstens miljövård på lördag 15/10

Vi kör 2 pass (kl 10 och 13) med lunch mellan.

Samling vid dansbanan.

Huvudinriktningen blir en nödvändig slyrensning längs våra vägar och stigar samt att bli av med alla gamla rishögar.

Tag chansen att träffa grannarna, få lite frisk luft samt spara 400 kr på nästa årsavgift.

Höstens hamnarbete på söndag 16/10

Samling i hamnen kl 10. Minska bryggavgiften med 250 kr nästa år.

OBS Vi har lagt alla höstaktiviteter på samma helg så du slipper åka ut två gånger för att spara en massa pengar på nästa års faktura.

8 juni Under vecka 24 kommer tomt 8 att påbörja bygget av en pool på tomten. Detta är inget som styrelsen tillstyrker på något sätt men saknar möjligheter att stoppa.

Ägaren har dock lovat att alltid fylla poolen med hjälp av tankbil så att områdets vatten inte påverkas.

Fortfarande gäller:

SPARA VATTEN SÅ MYCKET DET GÅR!

9 juli På lördag (9/7) kl. 16:00 kommer Tino (11 år), Mariella (9), Damiano (8) och Daniele (4) att vara på föreningens fotbollsplan vid slutet av Ravinvägen och hoppas på att det kommer många andra barn från området dit.  
Vid midsommarfirandet och på badplatsen när solen skiner ser det ut som att det finns många barn i "lekålder". Vore kul om de kunde hitta fler sätt att träffas. Vi har fått löfte om att planen ska vara klippt. Så kom gärna för att spela fotboll, men kom också gärna även om det bara är för att träffa kompisar.

Familjen (Roberto) Capotondi
Vattentornsvägen 4
0702581220
casa@capotondi.se
Midsommar Midsommarbilder från Hassan Nadjafi finns i vårt bildalbum.

21 maj kl 13:00 Årsmöte

De preliminära årsmöteshandlingarna är nu upplagda under Föreningsinfo/Möten. OBS att revisionen inte är klar och att vissa dokument kan komma att ändras. En nyhet för året är att det även ingår en debiteringslängd som ska fastställas på årsmötet. Här har du möjlighet att kontrollera vad som kommer att ingå i din kommande faktura och anmäla ev fel.

6 februari Om du är intresserad av hur Marsbacken såg ut vid förra sekelskiftet kan du se en karta här.

Insänd av Bengt Samuelsson.

31 januari
Vi vill, efter önskemål från Frank, ge den ytterst tråkiga informationen att

Gunnel Löwenthal tomt 49

hastig avled i slutet på januari.

April - maj

TRAV?

Båtklubben har fått en inbjudan från ATG att gå på Solvalla:

Inbjudan till Solvallas Olympiatrav
En heldag på Solvalla med fri entre och travprogram
Solvalla bjuder även på en lättare förtäring med dryck
samt en chans för klubben  att vinna 25000 kr
Minst tio personer måste anmälas gärna fler.

Om du är intresserad av att gå med så kontakta
Kjell Ingeson
0176-231398 eller kjellingeson@hotmail.com
senast 1 april.

22 januari Styrelsemöte. Protokollet kan läsas här.
Kommunens
svar på vår
skrivelse ang
s
lamtömning
på vintern
  1. I samband med en ny upphandling och ökande av antal slamanläggningar så gjordes bedömningen att hela året måste nyttjas för att hålla nere avgifterna. Att fortsätta med en insamling där man bortser från vintermånaderna skulle innebära fler antal fordon och därmed en dyrare insamling. Vi har försökt fördela insamlingsområdena så att så många fritidsfastigheter som möjligt hamnar utanför vinterperioden men tyvärr så går detta inte att göra fullt ut om man ska behålla en bra logistik. Normala vintrar så har detta inte varit några problem men med förra årets snörika vinter börja vi få en del synpunkter. Vid nästa upphandling så kommer vi även ta in pris på att köra efter den gamla modellen och då får vi se om prishöjningen kan vara motiverad utifrån de synpunkter vi fått in.
  2. Om slamtömning inte kan utföras på grund av exempelvis oskottat fram till anläggning så utgår en bomavgift. Har man skottat och frilagt anläggningen men det hinner komma en del snö före slambilen besöker fastigheten så brukar detta inte vara några problem. Skulle det däremot komma stora mängder snö efter att man har skottat så kan det tyvärr vara så att man behöver skotta än en gång.
  3. Hämtperioden är satt till 2 veckor per område. Olika anläggningar tar olika lång tid att tömma samt att parallellt med dessa körningar så tar även entreprenören hand om budningar och jourtömningar. Detta gör att det är svårt att bedöma när de kommer just till er fastighet.
13-15 maj Helgen 13-15 maj planerar vi att bygga om brevlådeställningen. Förhoppningsvis blir den snyggare och mera praktisk att sätta upp brevlådor på. I samband med detta kommer samtliga brevlådor att flyttas för att motsvara de ny postadresserna.

Vi kan inte ta något ansvar för att inte brevlådor går sönder eller skadas i samband med nedtagningen och vi kommer inte heller att sätta upp brevlådor som bedöms vara för trasiga eller tar för stor plats e dyl. Är du rädd om din brevlåda så bör du själv ta ner den före eftermiddagen fredagen 13 maj och sedan sätta upp den på anvisad plats när ställningen är klar. Glöm då inte att informera posten om brevlådan kommer att vara borta en längre tid.

Maj
Brevlåde-enkät
I samband med att vi bygger om brevlådeställningen så har det framförts önskemål om att vi ska ersätta alla brevlådor med nya likadana på samtliga platser. Det innebär en kostnad på ca 25 000 kr för föreningen.
Har du någon åsikt i frågan så skicka ett mail till styrelsen@marsbacken.se

Enkäten är avslutad med resultatet:
Var och en håller sin egen brevlåda som får se ut hur som helst bara den får plats på det givna utrymmet.

Nya postadresser Alla bör nu ha fått information om den nya postadressen. Märk gärna upp brevlådorna med både den nya och gamla adressen. En omflyttning av brevlådorna och ev ombyggnad av brevlådeställningen kommer att ske under våren.

Det gamla tomtnumret kommer att fortsätta att fungera som medlemsnummer i föreningen och bör användas vid kommunikation med styrelsen.

Nya vägnamn och adresser Efter ytterligare kontakter med kommunen och eftersom inga negativa reaktioner eller andra namnförslag inkommit så blir vägnamnen nu:
Nuvarande namn Nytt namn Husnummer
Gårdsvägen Marsbacksvägen
2-68
Marsbacken Marsbacksvägen
2-16
Stenvägen Marsbacksvägen
52-60
Hagvägen Hagbacken
1-11
Skogsvägen Vattentornsvägen
2-12
Dalvägen Lökvretsvägen
30-32
Sjövägen Lökvretsvägen
33-39
Hasselbacken Lökvretsvägen
5-23
Åsvägen Åsvägen
1-12
Tallmovägen Tallmovägen
1-37 åt vänster
40-55 åt höger
Ravinvägen Ravinvägen
3-9

Brevlådorna måste stå kvar där de står och postadresserna blir Vägnamn Husnummer. Detta innebär att brevlådorna ska märkas om. Under en övergångsperiod (=tills vidare) ska det stå både nya adressen och den gamla dvs: Fd Marsbacken medlemsnummer.

Brevlådorna ska också flyttas om på ställningen så att varja väg sitter för sig och i den nya nummerordningen. Detta får bli ett jobb på vårens miljövård. Var och en ansvarar dock ytterst för sin egen brevlåda. Brevlådor som är i för dåligt skick för att flyttas kommer t ex inte att sättas upp på ny plats.

Vi har till 18 december på oss om vi vill ändra vägnamn eller numrering annars fastställer kommunen ovanstående.

Kommunens förslag.
Kommunens information.

Nya vägnamn Kommunen har svarat på vårt förslag och dessvärre är flera av våra vägnamn redan upptagna. Klicka här för att läsa skrivelsen.
Kvar blir Tallmovägen, Ravinvägen och Åsvägen. Gårdsvägen tillsammans med Marsbacken och Stenvägen föreslås heta Marsbacksvägen och Dalvägen, Hasselbacken och Sjövägen föreslås heta Lökvretsvägen (efter ett gammalt namn i området).
Skogsvägen måste byta namn och vårt förslag blir Vattentornsvägen. Hagvägen föreslår vi får heta Hagbacken.

Har du bättre namnförslag till de vägar som måste byta namn så kom in med dessa omgående.

Husnumren kommer att bli enligt principen första på vänster sida är 1 och första på höger 2 sedan udda på vänster och jämna på höger. Tallmovägen börjar åt vänster från Marsbacksvägen (Gårdsvägen) och fortsätter sedan med numreringen åt höger.

Information om den slutliga gatuadressen kommer att skickas ut från kommunen.

Vad gäller brevlådorna och postadressen så ska vi föreslå att vi får behålla en adress enligt: Postlåda medlemsnummer, Marsbacken.

Vi kommer, oberoende av adresseringen, att behålla de gamla tomtnumren som medlemsnummer i föreningen.

Nya adresser Nya lagar gör att kommunen kräver nya adresser på Marsbacken. Klicka här för att läsa skrivelsen.

Vi kommer att skicka in våra nuvarande vägnamn och husnummer men risken är att vi måste byta åtminstone husnumreringen. Vi kan också behöva byta postadresser till vägnamnet och nya numret. I värsta fall så måste vi också byta namn på några eller alla vägar. Det får inte finnas samma namn på flera ställen i kommunen.

Som en förberedelse så får du gärna skicka in ett förslag på vad din väg (och andra) kan heta om vi blir tvungna att byta namn. Gör vi inget så kan vi få vägar som heter Marsbacken Väg 1, Marsbacken Väg 2 osv.

OBS
Sommarvattnet

Sommarens vattenbrist orsakades av lågt grundvatten i kombinbation med att det förbrukas för mycket vatten. Det är inget fel i vattensystemet men det är dimensionerat för max 200 l/hushåll och dag.

DET ÄR FÖRBJUDET MED POOL, GRÄSMATTEVATTNING, BILTVÄTT OCH LIKNANDE OCH DET GÄLLER ÄVEN DIG SOM HAR EGEN  BRUNN!
VI ANVÄNDER SAMMA GRUNDVATTEN.

20 juni Stulna båtar i hamnen!

Under veckan som gått har minst en båt stulits i hamnen och minst en till utsatts för stöldförsök. Man har skruvat loss öglan i fören och även bytt tändningslåset. Riktiga "proffs" med andra ord. I Sörgården har en båt som stod på trailer utan hjul stulits med kranbil.

Det kan vara bra att se över din båt eller be någon göra det och kanske också förstärka låsen.

Vi kommer att återgå till att ha bommen låst även om det ser ut som om tjuvarna denna gång kommit sjövägen.

Var vaksam på främmande människor, bilar och båtar i hamnen. Anteckna bilnummer och fråga gärna vad de gör och vem det är men ta inga onödiga risker. Ta gärna kvällspromenaden förbi hamnen och ring polisen vid misstänkta aktiviteter.

22 maj kl 13:00
dansbanan
Ordinare årsstämma

Genomfördes med rekordlågt deltagande. Protokollet kan läsas här (ännu ej justerat dock).

17 och 24 april
Vårens miljövård och hamnarbete

Genomfördes med god uppslutning trots dåligt väder och att sommarvattnet ännu inte var igång.
En deltagarlista finnas här så att du kan kontrollera avprickningen.

Arkiverat 2010

6-7 november Sommarvattnet stängs av.
E-post Vi gjorde ett nytt massutskick av e-post den 29/9. Vill du ha information via e-post men inte fick utskicket så har du antingen inte anmält en e-postadress, ändrat adress utan att meddela föreningen eller så har vi missat att uppdatera adressboken i e-postsystemet.
Vill du ha en e-postadress av typen <namn>@marsbacken.se så är det bara att höra av dig till styrelsen@marsbacken.se.
Kommunalt vatten Informationssidan uppdaterades senast den 15 oktober.

Här kan du läsa lite information i frågan och vad som händer varteftersom.

Här kan du läsa mera om kommunens vattenplaner för Marsbacken (sidan 60 område 14).

25 september Styelsemöte. Protokollet kan läsas här.
23 oktober Höstens miljövård genomfördes med förvånansvärd uppslutning trots vädret.
1 dm frusen blötsnö (om man kan säga så) och snorhalt.

Vi fick inskränka oss till att få ut snökäpparna och elda upp de flesta av våra gamla rishögar.

Årets avprickning kan kontrolleras här.

30 april

Sommarvatten

Med anledning av den extrema vintern beräknas sommarvattnet
inte kunna slås på förrän till valborg.
26 april
Medlemsförteckningen

som skickades ut med kallelsen till årsmötet var tyvärr inte ordentligt uppdaterad. En ny har skickats ut.

Vintern

Vi har hittat lodjursspår i år igen och tänkte att det kan vara av intresse att lägga ut på webben för att se om andra inom föreningen kan vara intresserade att ta del av denna information. Det är ju fantastiskt att ha detta djur i vår närhet och hoppas verkligen att de  kan stanna kvar. Den dag dessa foton är tagna var den 30/1 2010 vid badplatsen och spåren kom från fastlandet (Rosättra) och kunde följas mot Storholmen. Nästkommande helg kunde likadana spår finnas från Storholmen och utmed strandkanten via båthamnen, badet och vidare bort utmed stranden mot den tidigare gamla ångbåtsbryggan (slutet av traktorvägen från busshållplatsen mot vätösund)  
Åke Nordahl tomt 69

20 december
INBROTT

Vi har tyvärr haft ett antal inbrott den senaste tiden. Hittills kända är ett på Gårdsvägen och ett på södra delen av Tallmovägen.

Se gärna över ditt och grannarnas hus om du har möjlighet. Skriv gärna upp bilnummer på okända bilar och fråga okända besökare om ni kan hjälpa dem att hitta eller dylikt så de känner sig observerade.

24 oktober 2009 års miljö- och hamnarbete är nu genomfört. Avprickningen för avgiftsrabatterna kan du kontroller här.

Arkiverat 2009

10 oktober Styrelsemöte. Protokollet kan läsas här.
2009 Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen under 2009:
Tomt Namn
16
Shanaz Momeni & Mahmoud Allahdad Lalouni
114
Carin & Jimmy Arvidsson
106
Robert Bondesson
53
Stefan Karlsson, Stina Sämfors Karlsson & Oskar Sämfors
79
Ingvor Andersson & Christer Sundbom
47
Stefan & Anemone Larsson
8 november
Sommarvattnet stängs av.

Om inget exceptionellt inträffar med vädret.

6 september
SNÄLLA HUNDÄGARE

På förkommen anledning uppmanas alla hundägare att plocka uppe efter sina hund.

23 maj
Årsmöte.

Protokollet kan läsas under fliken Föreningsinfo/Möten.

Sammanfattningsvis: Oförändrad styrelse och övriga funktionärer samt oförändrade avgifter. Ytterligare utbyggnad av bryggorna överläts på styrelsen att utreda och hantera inom en ram på 100 000 kr.

18 april

Bilder från vårens miljövård

Avprickningen kan kollas här

19 juni
midsommar-

afton

Marsbackens
midsommarfirande

Eftersom ingen ställer upp som arrangör sker firandet spontant och på eget initiativ enligt:

Midsommarafton kl 10:00
Samling vid dansbanan för att på sedvanligt sätt plocka blommor och blader och klä vår midsommarstång.

Midsommarafton kl 15:00
Resning av midsommarstången med efterföljande dans och lekar för barn och vuxna.
OBS Stången reses bara om tillräckligt antal vuxna deltar så att det kan ske säkert!

Midsommarafton kl 19:30
Möjlighet till discomusik på dansbanan om någon tar med anläggning.
Boule för den hugade.
Möjligheter att grilla och ha picknick i gröngräset.

16 maj
Sjösättningsdag

Eftersom flera antagligen behöver hjälp med att sjösätta sin småbåt som nu ligger i hamnen så föreslås att intresserade samlas och hjälps åt med detta. Föreslagen tidpunkt är:

16 maj kl 10:00

30 april
kl 20:00
VALBORG - bilder från Bengt.
25 april

Bilder från hamnarbetet

18 april
Sommarvattnet

Är igång och verkar fungera som det ska. Inga större läckor har ännu upptäckts.

13 april Vi har haft minst en stöld av båtmotor respektive propeller från båtar på tomter.
4 april Styrelsemöte. Protokollet kan läsas här eller under Föreningsinfo/Möten.
23 februari
INBROTT

Nu har vi tyvärr haft inbrott i området igen (tomt 107). Enligt polisen har det varit flera inbrott på Vätö på sista tiden.

Det kan vara idé att titta till huset eller be någon granne göra det så att det inte står med sönderslagna fönster eller altandörrar.

18 april
kl 10 och 13
Vårens miljövård.

Två pass samma dag med lunch mellan passen. OBS att du får en rabatt på årsavgiften med 200 kr per pass (dock högst 400 kr/år).
Samling och lunch vid dansbanan.

9 januari
Ett erbjudande från Philip Gustafsson, Trendimport finns nu på annonssidan.

OBSERVERA att detta INTE innebär någon rekommendation eller annat åtagande från föreningens sida - vi förmedlar bara ett erbjudande från en av våra medlemmar.

Hösten Strandstigen västerut från badet mot Sjövägen är nu röjd och gåbar.
Hjälp gärna till att trampa upp den.

8 november Muddrat och klart.

Flera bilder här.

3 november Senaste vattenprovet på sommarvattnet avsåg radon och visade att vattnet är TJÄNLIGT!
23 november Avstängning av sommarvattnet.
Koppla därefter loss slangen vid vägen och öppna kranen så att systemet kan tömmas ordentligt innan vintern. Kom sedan ihåg att koppla ihop igen före påsläppningen till våren.
25 oktober Höstens miljövård och hamnarbete har genomförts.

Här kan du kontrollera avprickningen för i år.

Arkiverat 2008

6 december
kl 11:00
Glögg vid dansbanan följt av julgranshämtning.

Tjuvstart före anstormningen av julgranshämtare

27 oktober Muddringen av hamnen och vassviken beräknas påbörjas under veckan.

Kvarvarande båtar och bommar närmast strandlinjen ska vara borta till den 27 oktober annars kommer de att flyttas av föreningen. Ev låskättingar kommer att kapas och båten att flyttas ut mot bryggans ände. Detta sker på båtägarens egen risk eftersom gällande hyresavtal enbart avser tiden när bommarna ligger i vattnet.

Vid ev frågor kontakta Bosse 070-3110138

18 oktober

Styrelsemöte kl 13:00 vid dansbanan.
Protokollet kan du läsa här.

18 oktober Höstens hamnarbete genomfört med god uppslutning.

Du kan kontrollera avprickningen här.

16 september Vi hälsar Catharina Johansson-Söderström och Marcus Johansson välkomna som nya medlemmar på tomt 98 fr o m 16/9.
1 september Vi hälsar Gunell och Stephan Englund välkomna som nya medlemmar på tomt 120 fr o m 1/9.
1 juli Resultatet av vattenprov visar att vattnet är mycket bra!
Här kan du läsa protokollet.
En förklaring av gränsvärdena finner du här.
24 maj Årsstämman genomfördes med sedvanlig uppslutning och svårigheter att engagera medlemmar till valda poster och frivilliga aktiviteter.
Protokollet kan du läsa här.

Några utdrag:
Årsredovisningen för 2007 godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2007.
Ny kassör: Solvei Carstensen tomt 126
Styrelsens budget- och avgiftsförslag godkändes dock med en sänkning av bryggplatsavgiften för 3,0 meters platser till 900 kr/år.
Muddringen av vassviken godkändes men det slutliga beslutet ligger hos styrelsen
Ägandet och ansvaret för kranarna i sommarvattensystemet ligger kvar hos föreningen.
Gungställningen vid badet ska tas ner. En ny, enligt gällande bestämmelser, kostar 30-40 kkr vilket stämman tyckte var för mycket. Frågan avgörs dock slutligt av styrelsen.

20 maj Vi hälsar Fredrik Lagerström välkommen som ny medlem på tomt 70 fr o m 20/5.
12 juli Styrelsemöte. Protokollet kan du läsa här.
20 juni

Marsbackens
midsommarfirande

Eftersom ingen ställer upp som arrangör sker firandet spontant och på eget initiativ enligt:

Midsommarafton kl 10:00
Samling vid dansbanan för att på sedvanligt sätt plocka blommor och blader och klä vår midsommarstång.

Midsommarafton kl 15:00
Resning av midsommarstången med efterföljande dans och lekar för barn och vuxna.
OBS Stången reses bara om tillräckligt antal vuxna deltar så att det kan ske säkert!

Midsommarafton kl 19:30
Möjlighet till discomusik på dansbanan om någon tar med anläggning.
Boule för den hugade.
Möjligheter att grilla och ha picknick i gröngräset.

14 juni Vi hälsar familjen Sagredo välkomna som nya medlemmar på tomt nr 8 fr o m 14 juni.
17 maj Styrelsemöte. Protokollet kan läsas här.
16 maj Vi hälsar familjerna Dannenmaier /Eriksson välkomna till Marsbacken som nya ägare till Tallmovägen 108.

Liksom Gunnel och Stephan Englund fr o m 1 september på Gårdsvägen 120.

19 april Årsmöteshandlingar kan du läsa genom att klicka här.

Tre motioner har kommit in.

19 och 26 april Vårens miljövård och hamnarbete har genomförts med mycket god uppslutning. Avprickningen kan du kontrollera här. Ev fel anmäls till Bosse på tel 070-3110138.
13 april Sommarvattnet fungerar nu som det ska. Inga påtagliga läckor verkar vara kvar. Vissa områden kan dock ännu ha lite dåligt tryck i ledningen
12 april Styrelsemöte - protokollet kan du läsa genom att klicka här.
10 april Den lediga bryggplatsen B01 är nu uthyrd.
12 mars kväll

Opinionsunder-sökningen är avslutad.
Tack till alla som svarat!
Trots ett översvallande positivt svar på opinionsundersökningen så har vi nu beslutat hänskjuta frågan till årsmötet i maj och, om mötet så bestämmer, genomföra muddringen i höst. Orsaken är dels att det börjar röra sig om så pass höga kostnader att styrelsen inte själv bör ta beslutet dels att vi behöver mera tid för planering, tillstånd och upphandling.

Opinionsläget i vassröjningsfrågan (se nedan):
42 svar varav 38 klart till starkt positiva och 2 positiva men tycker att frågan kanske ska tas upp på årsmötet. En har varit delvis negativ och föreslår en större satsning på vägarna i stället samt att frågan tas upp på årsmötet. Det sista svaret var klart negativt.

26 februari

Våren kom tidigt i år så nu börjar verksamheten komma igång på Marsbacken.

Vi har observerat att hamnen håller på att växa igen. Den vassröjning som gjordes för något år sedan hjälpte inte särskilt mycket. Vi funderar nu på att göra en ordentlig muddring i hamnen och i viken mot dansbanan. Viken skulle då grävas ur och massorna läggas upp på land mot dansbanan. Avsikten är att få en sammanhängande gräsmatta från dansbaneområdet och ända ner till vattnet. Närmast vattnet skulle också en gångväg anläggas som sammanbinder hamnen med stigarna på udden mellan badet och hamnen. Om vi ska göra detta i vår så behöver det sättas igång snart för att vara klart innan båtarna ska sjösättas.

Innan vi beslutar något så vill vi dock pejla medlemsopinionen eftersom det rör sig om kostnader på uppemot 100 000 kr. Kostnaden ryms dock utan problem inom föreningens ekonomiska ramar. Om vi får en klart positiv respons så genomför vi detta under våren och om responsen är mera blandad (eller uteblir) så tar vi upp frågan på årsmötet. I det senare fallet så utförs muddringen i höst eller nästa vår om årsmötet så bestämmer.

Vi skulle alltså gärna vilja höra din uppfattning i frågan gärna genom ett mail till styrelsen@marsbacken.se eller per telefon 070-3110138.

12 februari Här kan du se det preliminära bokslutet för år 2007.

Eftersom vi inte hade några exeptionella kostnader så gick året med ett skapligt överskott. Detta har vi kvittat mot föregående års underskott orsakat av bryggutbyggnaden. Kassan är således åter påfylld inför kommande oväntade händelser eller nödvändiga investeringar.

December 2007 Nu har vi haft de "traditionella" höstinbrotten i några sjöbodar. Ägarna till dessa har informerats.

OBS Var uppmärksam på främmande personer och bilar eller folk som beter sig konstigt i hamnen.

9 december 2007 Protokollet från styrelsemötet om Storholmen kan du läsa här..
9 december 2007 Traditionell julgranshämtning med glögg och pepparkakor.
Samling vid dansbanan kl 11:00.
11 november -07 Sommarvattnet stängs av! Töm vattenledningar, vattenlås o dyl.
Storholmen Styrelsen har fått en förfrågan från en ev köpare av fastigheten på Storholmen. Han har önskemål om breddning av stigar och spångar samt servitut för BDT-infiltration på föreningens mark. Du kan läsa skrivelsen här.

Styrelsen kommer att behandla frågan i ett extra styrelsemöte den 9 december. Före mötet är jag intresserad av att hör din åsikt. Ring mig på 070-3110138 om du tycker något. /Bosse

27-28 oktober -07 Höstens
miljövård

En lista på årets deltagande i miljö- och hamnarbete kan ses här.

20 oktober 2007 Hamnarbete genomfördes.
8 september -07 Styrelsemöte. Protokollet kan läsas här.
25 juni 2007 Resultatet av senaste vattenprovet var helt utan anmärkning.

19 maj 2007

Årsmötesprotokollet kan läsas här.

Arkiverat 2007

När Vad

21 april

Vårmiljövården genomfördes med god uppslutning trots en, minst sagt, bitande vind. Rishögarna vid bussvändplanen är borta, P-platsen vid badet är iordninggjord, vägskyltarna är utbytta eller uppsnyggade, våra utemöbler liksom dansbanan är oljade, dansbanan håller på att byggas ut, vassen mellan dansbanan och hamnen håller på att slås mm mm.

Här kan du se lite bilder från dagen

Röjsågar

Föreningen har skaffat två röjsågar.
Vill du låna en för att röja sly i diken eller på våra allmänningar så kontakta ordf. Bosse eller hamnkapten Gunnar.
Användningen sker naturligtvis på egen risk och under eget ansvar. Sågarna är inte, i första hand, avsedda för arbete på den egna tomten.

12 augusti Båt stulen!
Någon gång i början på augusti stals en båt (plasteka med utombordare utan åror och bensin) från bryggplats A06. Troligen stals inte båten för försäljning (det fanns bättre objekt för det) utan på rent djävulskap. Det är därför möjligt att båten övergetts någonstans i närheten.

Förlägg gärna kvälls- och helgpromenader i vinter till hamnen och dra dig inte för att fråga okända personer vem de är och vad de gör om du stöter på något konstigt.

17 juli Ovansundets kiosk i Nysättra öppnar. Öppet alla dagar 09:00-21:00. Tel 230011.
Midsommar Rapport från midsommarfirandet.
Midsommar
2007

Marsbacken Midsommar 2007

Välkommen till gemensamt midsommarfirande på ängen vid dansbanan/hamnen.

MIDSOMMARAFTON

Kl. 10.00 klär vi midsommarstången.

Kl.15.00 Midsommarstången reses. Dans, lekar och fiskdamm.

Saft o bullar till barnen.

Välkomna!

19 maj 2007 Konstituerande styrelsemöte.
19 maj 2007 Bomlåset är trasigt eller ofrivilligt omprogrammerat så vi var tvungna att bryta upp det. Vi kommer att byta ut det mot en lösning med två lås. Låset får stå öppet mellan 08:00- 20:00 dvs först in efter 08:00 lämnar låset olåst och först ut efter 20:00 låser bommen för natten.
Maj 2007 Sommarcaféet vid Matöppet har öppnat. Öppettider i juni kan du se här.

Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna i föreningen:
Petra Flygare och Philip Gustafsson på Tallmovägen 53  fr o m 23 mars
och
Anna och Mats Nyholm på Tallmovägen 139 fr o m 15 maj.

Låst el-bod och bom

Vi kommer att låsa el-boden i hamnen med ett kombinationslås. Kombinationen kommer att kunna fås via ett telefonsamtal till ordf. eller hamnkapten.
Samma sak kommer att göras med bommen på hamnvägen för att försvåra för tjuvar och sabotörer. Bommen kommer att låsas när bryggutbyggnaden är klar och kommer att vara låst fram till vårens miljövård.

Frågan om lås vid grinden till badet kommer att tas upp på nästa årsmöte.

Synpunkter? Skicka ett mail till styrelsen@marsbacken.se.

21 april
kl 10 och 13

Dags för årets vårmiljövård. Det blir två pass samma dag med mellanliggande lunch (lite mer än bara korv med bröd utlovas).
Vi samlas som vanligt vid dansbanan.

14 april

Årets först styrelsemöte. Protokollet kan du läsa här.

14 april

Sommarvattnet är nu påslaget.
Kontrollera gärna att du inte har några läckor.

ORMVARNING

I den rådande värmeböljan har ovanligt många yrvakna ormar dykt upp. Innan de har fått upp farten och lärt sig att hålla sig undan så bör du vara lite försiktig med var du sätter händer och fötter.

Båtklubben Som du säkert känner till så är alla som har en båtplats i hamnen (eller som har anmält intresse) med i Vätösunds båtsällskap och därmed i Svenska båtunionen. Detta innebär bl a att du får tidningen Båtliv 6 gånger om året.
Har du båtplats men inte får tidningen eller om du inte vill ha den längre så kontakta Bosse på styrelsen@marsbacken.se eller 070-3110138.

Hamn-utbyggnaden

Brygga C i hamnen är nu förlängd med 6 stycken 3-metersplatser. Dessa är nu uthyrda efter turordningen i kölistan. Några som fått en ny plats har lämnat tillbaka en annan plats. Dessa har nu erbjudits nästa i kön. Om allt går väl kommer hela kön att försvinna så när som på två som vill ha en bredare plats.

Jag påminner gärna om att det är tillåtet att hyra/låna ut sin bryggplats till någon annan i föreningen (meddela Bosse i så fall).

Vätösunds båtsällskap  

Arkiverat 2006

När Vad
Årsmöte
20 maj 2006

Årsmöte

28 oktober

Styrelsemöte

Miljövård
2006

2006 års miljö- och hamnarbete är nu genomfört med gott resultat.

En sammanställning av närvaron kan du se och kontrollera här.
Två till som ville hjälpa till med att beskära äppelträd och ansa syrenhäckar. Herr Älg väntade i skogskanten medan resten av familjen bidrog till höstens miljövård.

INBROTT

Två fastigheter på Tallmovägen (92 och 93 ) har haft inbrott någon gång de senaste veckorna. Tjuvarna har gått in via altanen och bl a stulit alla nycklar i huset(?).

Det kanske kan vara klokt att se till huset, eller be någon granne göra det, inför vintern så att inte huset blir stående i vinter med trasigt altanfönster/-dörr.

SOMMAR-
VATTNET
stängs av på
söndag 5 nov

Vi räknar med att stänga av sommarvattnet på söndag den 5 november. Vatten kommer dock att finnas kvar i systemet några dagar till (tills tankar och torn har tömts).
Lossa slangen vid vägen och töm dina ledningar.
Någon vecka efter vattenavstängningen kan du öppna ventilen vid vägen och sedan låta den stå öppen över vintern. Du måste dock komma ihåg att stänga den igen i god tid innan vi slår på vattnet på våren.

26 augusti

Styrelsemöte
Protokollet kan du läsa här!

Hamnarbete
21 Oktober

Genomfördes med god uppslutning trots det småregniga vädret. Några båtar ligger kvar fortfarande - har du en av dem så kom ihåg att ta upp dina bommar när du tar upp båten.

Alla bryggkättingar är nu också bytta så nu ligger bryggorna säkert igen.

Välkomna!

Vi hälsar familjen Oldmar (Mats, Åsa, Rasmus och Ronja) välkomna till området. Familjen har köpt den obebyggda tomten 121 och kommer under hösten att börja röja och fälla träd för att senare bygga.
Hamnutbyggnaden
26/9-06
Vi har nu fått bygglov för nedanstående utbyggnad:

 
Arbetet med offerter o dyl har inletts!

Stort tack till Kent Gryman som baxat ärendet ända hit!

Farthinder? Blomlådorna som vi har som farthinder tycker tydligen vissa är kul att köra sönder eller stanna till vid och sparka omkull. Det blir lite trist för dom som sköter dom och det kostar en del för föreningen. Det vore därför intressant att höra vad du tycker:
Ska vi ta bort dom? Ska vi skaffa större och bättre lådor? Betongkrukor? Ska vi satsa på gupp i stället?
Eller ska vi ge upp försöken att hålla nere hastigheterna? Tänkande människor håller nog nere farten ändå och de andra kanske bara blir utmanade av försök till restriktioner.
Sänd gärna dina synpunkter till styrelsen@marsbacken.se eller på tel 070-3110138.

INBROTT

Vi har haft ett inbrott på området. Någon har, mitt på dagen när ägaren var ute en vända, gått in i ett olåst hus och tagit bl a verktyg. En röd Honda av årsmodell 98 har setts i området i sammanhanget.

Var uppmärksam på okända bilar och främmande personer på andras tomter. Var också noga med att låsa när ni lämnar hus och bodar obevakade.

Vattenproblem
FIXAT!

Huvudpumpen i vattentornet har nu bytts ut och vattnet ska fungera normalt. Vi hade vissa problem med motorskyddet till den nya pumpen vilket ledde till vattenbrist under lördag kväll och söndag morgon. Detta är nu åtgärdat. Två mindre läckor har också hittats i området varav en i korsningen Gårdsvägen-Tallmovägen. Se upp för gropen och undvik att gina i korsningen i framtiden. Ledningen ligger alldeles för grunt.

Var sparsam med vattnet!

MIDSOMMAR
22-23 juni

Traditionellt midsommarfirande i lite nya former.
Torsdag 22/6 kl 18:30 - majstången lövas
Midsommarafton
11:00 - majstången blomstersmyckas
15:00 - dans, lekar och överraskningar

Tallmovägens arrangörsgäng för midsommar 2006:
HC Ericsson (93), Marie Lindmark (90), Rolf Oxalaryd och hans syster Jane Oxalaryd (91), Ove Johansson (137), Irja Drugge (50), och Leif Brömster (132)

Vassröjning
juni

I perioden 7-9 juni kommer vi att röja vass i hamnen och angränsande områden.
Borttappat Det har visat sig att posten har slarvat bort ett antal försändelser med årets faktura och kallelse till årsmötet. Främst verkar boende på Marsbacken ha drabbats. Utskicket postades den 1 maj. Saknar du din faktura så kontakta Bo Matsson 070-3110138 eller styrelsen@marsbacken.se så skickar vi ut en ny.
FEST? Vi borde få igång lite aktiviteter i området!

Frivilliga till en festkommitté efterlyses således. Överst på listans står att ordna midsommarfirandet men det går också bra att dra igång bouleturneringar, kräftskivor, höstfest, metartävlingar, seglingstävlingen "Vätö runt", pimpeltävlingar, tipspromenader, fotbollsmatcher, pub- och grillkvällar (i det fria) och annat kul.

Alla intresserade kan kontakta Bosse.

Salt i brunnen? Av de som svarat (inkl föreningen) var ca 1/4 av brunnarna påverkade av saltvatten. Detta gällde främst de västligaste, lågt belägna brunnarna, samt föreningens brunn med stort uttag. Noteras bör att mätningen gjordes under högsäsong med extremt lågt grundvatten (lägst på 30 år). Våra senaste vattenprov från föreningens brunnar visar inte på några problem.
Konsum har privatiserats och blivit Matöppet.

29 april

Sommarvattnet
Vattnet är påkopplat och ska fungera i hela området. En del läckor efter vinterns kabeldragningar är åtgärdade. Anmäl ev kvarstående problem till Ola eller Bosse.

10 april

Nya kablar
Om du undrar över de nya markeringarna för kablar kring bussvändplanen och upp mot brevlådorna beror det på att Norrtälje Energi ska dra in fiberkabel för bredbandsanslutning. Vi kommer att få en liten kur (ca 1,3 m bred, 0,8 m djup och 1,4 m hög) placerad i skogen till vänster om vägen upp mot brevlådorna (Marsbacken).

8 april

Styrelsemöte
Här kan du läsa protokollet.
8 mars Vattenprover
Dagens vattenprover från vattentornet och pumphuset har visat sig vara helt utan anmärkning.
29 april

HAMNARBETE
Samling 29 april 10:00 vid hamnen.
I år vore det fint om flera kunde ställa upp på hamnarbetet både på våren och på hösten. Blir vi många går det lätt och är kul - blir vi för få kan det bli väl betungande och kan sluta med att vi måste hyra in arbetskraft.

22-23 april

Miljövård
Dags för den sedvanliga vårträffen vid dansbanan!

I år ska vi utnyttja den långa vintern för att bli av med alla rishögar på området, dansbanan målas, utemöbler oljas, förbereda majbrasan, ta in snökäppar, sätta ut farthinder mm. Blir det tid över så fortsätter vi på Storholmen vilket känns extra angeläget efter att vi fått beröm av Naturvårdsverket.

Vecka 14-15

Slamtömning
Slamtömningen blir ovanligt tidigt i år. De som berörs bör ha fått ett meddelande hem. Observera att slamskylten ska sättas ut vid brunnarna och, om snön ligger kvar, så ska en gång skottas.

Arkiverat 2005

När Vad
Inför vintern Behöver du hjälp med att titta till huset i vinter?
Jag  kan gärna gå förbi och titta till Er stuga.
Önskar Ni hjälp med detta kontakta mig på zusanne@telia.com eller ring 0176-231344. Vi kommer överens per telefon eller e-post om dag och tid när Ni vill att jag ska kontrollera stugan med omnejd.
Jag meddelar er genast om något inträffat. Ersättning önskas endast för eventuella kostnader för telefonsamtal.
Zusanne Bergkvist på tomt 120.
Lördagen den 10 december
kl 11:00

"Sedvanlig" julgranshämtning på Storholmen

Ta med såg och handskar!

Samling med glögg vid dansbanan.

19 november Sommarvattnet stängdes av idag - senare än normalt pga den varma hösten. Det kommer att ta ytterligare några dagar innan vattentornet är tömt så vänta någon vecka med att öppna kranen vid vägen.
22-23 oktober

Höstens miljövård
Samling vid dansbanan kl 10:00

Har du synpunkter och förslag på vad som behöver göras så ring Bo Matsson 070-3110138

15 oktober

Hamnarbete för jämna båtplatser
Samling i hamnen kl 10:00

Farthindren har satts ut igen.
Du får gärna "adoptera" ditt farthinder och förse det med jord och blommor. Tänk på att det inte ska hindra sikten eller vara trafikfarligt.
10 juli 16:00

Extra årsstämma

14 maj

Ordinarie årsstämman

 

Ivar Wåglund
avled den 19 maj

Ivar var föreningens ordförande från grundandet till 1997. Under dessa 30 år bidrog han starkt till Marsbackens utveckling och trivsel.

Styrelsen har beslutat att hedra Ivars minne med ett bidrag till Sjöräddningsfonden.

24 juni

Midsommarfirande
på ängen vid dansbanan

09:30 klädes stången
15:00 dans och lekar
19:30 discomusik, lotterier, spikslagning mm

VALBORG Traditionellt firande vid dansbanan. Vi tänder elden vid 20-tiden (om vädret tillåter). Korvgrillning och läsk.
30 april Dags för vårens hamnarbetet.
Vi med udda båtplatser samlas vid hamnen
kl 10:00.
Det är naturligtvis möjligt att byta mellan vår- och höstarbete om dagen inte passar.
Har du förslag på något som behöver åtgärdas, frågor eller synpunkter så kontakta:
Gunnar Holmberg tomt 127.
23-24 april Vårens miljövård genomfördes med osedvanligt god uppslutning.
88 dagsverken noterades totalt de två dagarna - nytt rekord för årtusendet.

 

23 april

Sommarvattnet påkopplat!
Årets första vattenprov var
 
helt utan anmärkning.

16 april Styrelsemöte genomfördes. Protokollet kan den intresserade läsa här.
2004-12-28 Marsbackens historia
Vår kassör, Barbro Castenfors, har gått igenom våra gamla dokument och gjort ett sammandrag av Marsbackens historia.
2004-12-20
 
Behöver du hjälp med att titta till huset?
Jag  kan gärna gå förbi och titta till Er stuga.
Önskar Ni hjälp med detta kontakta mig på zusanne@telia.com eller ring 0176-231344. Vi kommer överens per telefon eller e-post om dag och tid när Ni vill att jag ska kontrollera stugan med omnejd.
Jag meddelar er genast om något inträffat. Ersättning önskas endast för eventuella kostnader för telefonsamtal.
Zusanne Bergkvist på tomt 120.
Grus på tomten? Om du har fått en massa grus på tomten längs vägen så beror det på att vi gjorde misstaget att grusa vägarna på hösten och sedan anlita en snöröjare som använde snöslunga i stället för plog. Vi kan bara beklaga och försöka undvika att göra om misstaget.
2004-12-18 Med anledning av inbrotten i området har vår kassör, Barbro Castenfors, tagit fram lite information om larm.
2005-02-03 Salt i vattnet?
Enligt Bengt Samuelsson har det stått i Norrtälje Tidning att flera av våra vattenprov har innehållit salt. Utan att själv sett tidningen och utan att veta var dom fått uppgifterna ifrån så vill jag komplettera med följande:
Vissa vattenprov har visat spår av salt. Det har inte varit fråga om några alarmerande mängder och den tolkning som gjordes av styrelsen och vidtalade experter var att det rörde sig om vägsalt som följt med ytvatten ner i systemet innan vi hann sätta i en ny manschett i borrhålet vid pumphuset i våras.
Vi följer naturligtvis upp vattenkvalitén kontinuerligt och sprider information via denna sida och anslag när det är befogat. Däremot kommer vi inte heller i fortsättningen att sprida information via Norrtälje Tidning.

Arkiverat 2004

När Vad
2004-12-11
Dansbanan
kl 11:00
Julgran?
Lördagen den 11 december samlas hugade medlemmar för en extra miljövård. Vi tänkte ta ner ett antal mindre granar främst på Storholmen. Deltagare förväntas släpa hem en gran eller två. Vi börjar med lite glögg och pepparkakor vid grillen då även icke-julgransspekulanter är välkomna.
2004-11-28 I natt försvann två båtmotorer till.
Det vore bra om du som läser det här kan informera dina grannar på Marsbacken, som inte brukar läsa hemsidan, om vad som händer.
2004-11-27 Nu har tjuvarna varit i farten igen och tagit motorn från en båt på en tomt. Man har t o m svetsat loss den. Spåren visar också att man varit runt och tittat på flera båtar i området.
Ett tips, förutom att montera av motorn, kan vara att ta bort viktiga delar av motorn (kåpa, propeller...) för att göra den mera svårsåld. Det kan också vara en idé att gravera in personnummer e dyl i någon fördjupning på motorn.
VATTEN-AVSTÄNGNING Sommarvattnet stängdes av söndagen den 7 november. Under några dager efter fanns det vatten kvar i tornet som gick att använda. Lossa slangen vid vägen och öppna föreningens kran.
16-17 oktober
kl 10:00
Höstens miljövård. Samling vid dansbanan.
2 oktober 10:00 Hamnarbete för jämna båtplatser.
25 juni Midsommarfirande.
15 maj 12:00 Årsmöte vid dansbanan.
30 april 20:00 Majbrasa - en mindre brasa vid dansbanan.
2 maj 10:00 Hamnarbete för udda båtplatser.
24-25 april Vårens miljövård genomförd med sedvanligt gott resultat.
TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE UPP!
17 april Vattnet sattes på!
20 mars Styrelsemöte.

ÅRSMÖTET

Klarläggande ang "Diverse" i årsredo-visningen:
Bankkostnad (bl.a. Internet-anslutning till banken) 2.412 kr
Föreningsavgifter 5.548 kr (Roslagens båtförbund och Föreningen enskilda vägar)
Milersättningar 1.442 kr
SOMMAREN Badplatsen har rustats upp med ny sand, badmintonplan och kontinuerlig klippning.
Ett antal av våra vägar har försetts med nytt grus och flera är på gång.
En boulebana har anlagts men den behöver ett lager sand för att bli riktigt spelbar.
En inventering i hamnen visar att nya bommar förmodligen inte behövs ännu utan vi kan klara oss med reparation av de vi har.
Två 2 meters båtplatser (med mycket vass) finns lediga.

Arkiverat 2003

När Vad
2 november Vattenavstängning den 2/11
Om inget oförutsett inträffar kommer vattnet att stängas av söndagen den 2 november.
18-19 oktober
kl 10:00 vid
dansbanan

Miljövården genomfördes med gott resultat!
Tack till alla som ställde upp och snyggade till i området och ordnade inför vintern.

Juli Försök att lösa problemet med hundar på badstranden har stött på patrull. Anslag rivs ner och hundägare protesterar. Det är nu upp till var och en att visa hänsyn mot andra badande samt hålla ordning och snyggt på stranden så att vi alla kan trivas och ha trevligt på stranden.
3 juni Kommunen ger ett rungande NEJ på underhands-förfrågan om att bygga bastu på stranden vid badet.
Lördag 17 maj
Årsmöte vid dansbanan.
Lördag 26 april
Vattnet släpptes på. 20 m3 läckte ut första natten. Ola misstänker att det finns flera läckor i området. Kontrollera gärna ditt hus och ditt närområde.

Senast uppdaterad den 16 oktober 2016