Årsstämmor  Styrelsemöten

Nästa årsstämma: 21 maj 2017 (prel)


Protokoll:

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Extra föreningsstämma 2013

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Årsstämma 2007

Årsstämma 2006

Extra föreningsstämma 2005

Årsstämma 2005

Årsstämma 2004

Årsstämma 2003

Årsstämmohandlingar 2016:

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse
Budget- och avgiftsförslag

Debiteringslängd 2016

Motioner

Årsstämmohandlingar 2015:

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget- och avgiftsförslag

Debiteringslängd 2015
Motioner

 Årsstämmohandlingar 2014:

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget- och avgiftsförslag

Debiteringslängd 2014

Årsstämmohandlingar 2013:

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget- och avgiftsförslag

Debiteringslängd 2012

Debiteringslängd 2013

Motioner

Årsstämmohandlingar 2012:

Brev

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget- och avgiftsförslag

Motioner

Årsstämmohandlingar 2011:

Kallelse

Årsredovisning

Budget- och avgiftsförslag

Debiteringslängd

Motioner

Årsstämmohandlingar 2010:

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget- och avgiftsförslag

Motioner

Årsstämmohandlingar 2009:

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget- och avgiftsförslag

Motion

 Årsstämmohandlingar 2008:

Kallelse med dagordning

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Budget- och avgiftsförslag

Motioner

 Årsstämmohandlingar 2007:

Kallelse
Årsredovisning

Revisionsberättelse
Budget- och avgiftsförslag
Inkomna motioner

Frågor från styrelsen

Årsstämmohandlingar 2006:

Kallelse

Årsredovisning

Budget och avgifter

Valberedningens förslag

Motion från Kent Gryman tomt 31

 Årsstämmohandlingar 2005:

Kallelse

Revisionsberättelse

Årsredovisning

Budget 2005

 

Nästa styrelsemöte: Inför vårens miljövård 2017


2016:
Protokoll 2016-10-08

Protokoll 2016-07-16

Protokoll 2016-05-21

Protokoll 2016-04-16

2015:
Protokoll 2015-09-26

Protokoll 2015-07-04

Protokoll 2015-05-30

Protokoll 2015-04-18

2014:

Protokoll 2014-09-27

Protokoll 2014-07-13

Protokoll 2014-05-25

Protokoll 2014-04-12

2013:

Protokoll 2013-10-05

Protokoll 2013-07-20

Protokoll 2013-05-25

Protokoll 2013-04-13

2012:

Protokoll 2012-09-22

Protokoll 2012-06-16

Protokoll 2012-05-26

Protokoll 2012-04-15

2011:

Protokoll 2011-09-10

Protokoll 2011-05-21

Protokoll 2011-04-09

Protokoll 2011-01-22

2010:

Protokoll 2010-09-25

Protokoll 2010-05-22
Protokoll 2010-04-17

2009:

Protokoll 2009-10-10

Protokoll 2009-07-25

Protokoll 2009-05-23

Protokoll 2009-05-16

Protokoll 2009-04-04

 2008:

Protokoll 2008-10-18

Protokoll 2008-07-12

Protokoll 2008-05-24 (konstituerande)

Protokoll 2008-05-17

Protokoll 2008-04-12

2007:

Protokoll 2007-12-09

Protokoll 2007-09-08

Protokoll 2007-05-19

Protokoll 2007-04-14

 2006:

Protokoll 2006-10-28
Protokoll 2006-08-26

Protokoll 2006-05-13
Protokoll 2006-04-08

 2005:

Protokoll 2005 04 16

 2004:

Protokoll 2004 03 20

 

 

 

 

                                                               

 Uppdaterad 2016-10-08