"Marsbacken Nytt"
"Värt att veta om Vätö"
Namnet nämns redan under 1300-talets första hälft.
Björkö, Arholma och Idö hörde till Väto fram till 1913.
Uppveda, Nysättra, Överlöpe, Rosättra och Björhövda tillfördes Vätö 1580-1590
Färjeförbindelsen till Vätö kom till 1903 genom privat initiativ
1910-talet övertogs färjedriften av kommunen och 1933 av Vägverket
Och år 1933 slopades avgifterna för överfarten.
På början av 1890-talet fick Vätö telefonstation.
Till julen 1920 kom elektriciteten.
Skolor fanns långt innan skolan blev obligatorisk år 1842.
Vätö sockenmän hade 1828 en skolfond på 1.085 riksdaler banco.
Dyvik (ursprungligen Djupvijk) har varit bebyggt sedan vikingatiden.
Dyvik skattlades år 1547 av Gustav Vasa
MARSBACKEN
1966 Nu fick Marsbacken brevlådor och utdelning året runt
1969 Vattenbrist + fartgränsen 30 km/tim
1972 Fotbollsmatch mellan styrelsen & ett damlag
Danskväll den 12 augusti
1973 sattes en telefonkiosk upp
Vattenbrist - max 200 liter /hushåll /dygn
Man påpekar också miljövårdsavgiften för varje hus
1974 Midsommardans och grisfest (pris 5:-/ deltagare)
Fotbollsmatch med 2 pojklag, tränade av brasilianaren Pelé
1975 Midsommardans och helstekt lamm ā 5:-/deltagare
1977 Påpekas igen att det är förbjudet att vattna gräsmattor med slang
Att högsta tillåtna hastighet inom området är 30 km
Påpekas också att ingen medlem t.ex. har strandrätt, får fälla skog
eller ta ut mer vatten än hushållsvatten
eller inhägna tomten
1978 Ordnas en naturstig i samband med höstfesten + diskodans
1983 Påpekas att alla fyra gränsmarkeringar på tomten skall ligga öppna
1988 Förbud att vattna i trädgården med slang eller spridare
Detta gäller även de som har egen brunn
Påpekas att om gemensamma vattnet sinar, kan skadestånd
tas ut av de som har egen brunn och dessa kan stängas av
Om inte sparsamhet råder, måste ledningarna stängas och var och
en får därefter hämta i dunkar vid vattenposterna
1989 Om en brevlåda inte är ordentligt uppmärkt, har brevbäraren rätt att returnera till avs
1993 Grundvattennivån i brunnarna har sjunkit 15-20 meter
1993 stod bron över Vätösund klar
1994 Om mer vatten än 40 kubikmeter tas ut en dag, stängs pumpen av automatiskt
1996 Grundvattennivån extremt låg i hela Sverige och särskilt i kustområden
Grundvattennivån ca 8 meter lägre
Styrelsen påpekar:              
När försäljning av en fastighet sker, bör köparen informeras om några viktiga punkter:
Vattenbristen och vattningsförbudet  
Högsta hastighet på vägarna är 30 km/tim  
Att enligt stadgarna tas ut miljövårdsavgift av alla  
Att enligt stadgarna tas ut hamnavgift för de som har båtar i hamnen  
Att tomtens gränsmarkeringar skall vara synliga  
Att man inte har rätt att inhägna sin tomt