Föreningens styrelse

Styrelsen för år 2017-2018 har följande medlemmar:

Post  Namn
Medlem
Nås på
Ordförande Åke Westin 50 070-710 03 85  
styrelsen@marsbacken.se
Vice ordf. Ola Bergström 119 0176-23 11 20  
Kassör Mats Oldmar 121
Sekreterare Gunnar Holmberg 127 073-334 58 41
Ledamot Göran Andersson 30
Suppleant Rolf Johansson 118
Suppleant Martin Waern 130

Hamnfrågor handhas under år 2017-2018 av:

Post  Namn
Medlem
Nås på
Hamnkapten Gunnar Holmberg 127  073-334 58 41

Senast uppdaterad den 7 juni 2017