Hastighetsbegränsning

Inom området gäller 30 som maximal hastighet. Orsakerna är flera: främst att det i området finns gott om barn och djur, såväl tama som vilda, alla med en sällsynt förmåga att dyka upp där de minst förväntas. Ytterligare en orsak till att begränsa hastigheten är att vi har grusvägar som dammar kraftigt. Kör du för fort lägger du en grå hinna över din grannes utemöbler, kaffebord, nygrillade biff och, inte minst, över hennes humör.

 

Vatten

Liksom på de flesta öar i Stockholms skärgård är färskvatten en bristvara, så även på Vätö. Vi har klarat oss skapligt hittills då vattnet tagit slut bara vid några enstaka tillfällen men en förutsättning är att ingen slösar med vatten t ex genom att vattna gräsmattor. Om vi börjar få in salt i våra brunnar så kommer det att ge direkt utslag på fastighetsvärdena.

OBS att vattenrestriktionerna gäller även om du har en egen brunn. Vi delar på samma vatten!

 

Badstranden

Fiske från badbryggan är inte tillåtet pga av att krokar kan lossna och senare fastna i foten på badande.

Du som måste röka på badstranden bör visa hänsyn mot din omgivning och framför allt ta med fimparna hem och inte lämna dom i sanden så att småbarnen kan få dom i sig.

Det är inte tillåtet att ha hund på badstranden och den tillhörande lekplatsen.

Lämna inga sopor efter dig.

Parkering är inte tillåten på ängen innanför grindstolparna. Det beror dels på avtalet med HSB när föreningen fick marken men också på risken för gräsbrand orsakad av de mycket heta katalysatorerna på moderna bilar.

 

Diken

Det är bra om du håller rent från sly och liknande i dikena längs din tomt. Orsaken är främst att underlätta vattenavrinningen under våren och därigenom minska risken för skador på vägarna.
Sedan ser det ju också trevligare ut.Fridlysta

 

Gemensamma områden

Vill du göra miljövårdande insatser i anslutning till din tomt som t ex att röja sly bör du anmäla det till styrelsen. Det är inte tillåtet att fälla träd på våra gemensamma områden enbart för att få ved.

På våra gemensamma marker finns det flera områden som du kan få använda om du t ex vill odla potatis i lite större skala. Ängen mellan bussvändplanen och tomt 8 är ett sådant område.

Fridlysta växter i Stockholms län

 

Styrelsen

Sidan uppdaterad den 16 juni 2016