Norrtälje kommun Marsbackens facebooksida Var är bussen?

Vattenprover 2020-05-25

15 juni 2020  |  Aktuellt

Gå in under föreningsdokument för att se de senaste vattenproverna och aktuellt resultatet.

De mikrobiologiska problemen med koliforma bakterier är nu lösta och vattnet är tjänligt m.a.p. bakterier. Man behöver alltså inte längre koka vattnet.

Vad gäller de kemiska parametrarna så har vi tjänligt med anmärkning m.a.p. turbiditet, järn och mangan.
Turbiditet, järn och mangan är inte farligt för de flesta. Dock rekommenderas med anledning av manganet att för spädbarn som får bröstmjölksersättning ska inte sommarvattnet användas, turbiditet, järn och mangan försvinner inte med kokning.

Hälsningar Styrelsen

Midsommarafton inställd – just nu

24 maj 2020  |  Aktuellt

Vi avvaktar myndighetens eventuella ändringar i rekommendationer beträffande allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Skulle detta eller de allmänna råden ändras så kommer vi givetvis att arrangera midsommarfirandet som vanligt

Protokoll extrastämma 19 oktober 2019

9 november 2019  |  Aktuellt, Arkivet, Medlemsinfo

Extra föreningsstämma 2019-10-19, klockan 13:30

3 oktober 2019  |  Aktuellt

Förra veckan blev vi kontaktade av Vattenfall och de informerade att de har avsikten att ta bort luftledningar inom vårt område. Det innebär att Vattenfall kommer gräva längs våra vägar under flera etapper, nu aktuellt är området enligt bifogad karta.

Detta innebär att vi måsta kalla till en extrastämma och har avsikten att genomföra det i samband med höststädningen den 19 oktober klockan 13:30, ner vid dansbanan.

Beslutspunkten till mötet är att stämman ger styrelsen befogenheter att underteckna avtal med Vattenfall för nedgrävning av elledningar.

I morgon kommer ni få en papperskallelse till extrastämman per post.

© 2020 Marsbacken – landet för de flesta - Inlägg (RSS) - Kommentarer (RSS) - Logga in