Marsbacken ek för
Vattentornsvägen 7
760 21 Vätö
styrelsen@marsbacken.se
VATTEN
Genomsnitt
säsong 2017:
16,7 m3/dygn