Avtal avverkning

Nu är avtal underskrivet med leverantör för hanteringen av alla träd på föreningens mark efter Alfrida. Redan i början av maj kommer allt starta, se bifogade bilder vart och i vilken ordning arbetet kommer att utföras. Självklart förstår ni att vädret spelar en stor roll om vi ska kunna starta redan i maj, men ambitionen är detta.

Det finns tre olika markeringar, Svarta områden med även turordning för maskinernas arbete, gröna områden som inte är inkluderade i detta avtal (dessa områden hanteras på annat sätt) och sist röda områden som markerar vart upplag kommer läggas för transport med timmerbilar.

Riset från träden kommer också plockas bort, dock inte i samband med avverkningen utan hanteras senare under sommaren när marken tillåter detta.

Ekonomiskt har vi arbetat fram med leverantören att arbetet ska minimum vara ett +-0 av kostnader för föreningen. Målet är självklart att vi strävar efter att det ska gå plus och ge 40 – 50 000 kronor som vi säkerligen behöver för att fixa till våra vägar och andra saker som hänför sig till stormen.

Vi vill göra er uppmärksamma att ut och gå i skogen i samband med att maskinerna arbetar eller i områden de varit i är förenat med stora risker, m a o även om det kan vara intressant så tänk på er säkerhet.

Se i bifogat dokument vart på området arbetet kommer ske och i vilken ordning.