Styrelsen Marsbacken

Nedanför finns vår aktuella styrelse, kontakt sker först och främst via mail, klicka här.
Uppdaterad maj 2020

Namn Ansvarsområde Mobilnummer
Gunnar Holmberg
Ordförande 0725-33 26 30
Tom Curbo Kassör och ekonomi 0708-39 29 00
Carina Green Sekreterare 073-321 0746
Fritjof Kauppi Hamn, båtplatser, bodar 070-734 79 74
Malin Westberg Skog och mark 070-090 20 27
Michael Hammerin Suppleant 0706-65 74 77
Barbro Örnfeldt Arnrud Suppleant 0707-30 02 74