2021

Protokoll från föreningsstämman 19 juni

Föreningsstämma protokoll 20210621

 

2020

Vattenprover 25 maj

De mikrobiologiska problemen med koliforma bakterier är nu lösta och vattnet är tjänligt m.a.p. bakterier. Man behöver alltså inte längre koka vattnet.

Vad gäller de kemiska parametrarna så har vi tjänligt med anmärkning m.a.p. turbiditet, järn och mangan.
Turbiditet, järn och mangan är inte farligt för de flesta. Dock rekommenderas med anledning av manganet att för spädbarn som får bröstmjölksersättning ska inte sommarvattnet användas, turbiditet, järn och mangan försvinner inte med kokning.

 

Föreningsstämma 16 maj

2019

Vattenprover 19 september

Vid provtagningen den 12 september fanns det högt värde av koliforma bakterier i vårt föreningsvatten. Detta medförde att vi tog om detta prov 19 september och det visar fortfarande förhöjda värden, men med tjänligt resultat med anmärkning. Se nedanstående resultat för mer information. Vi kommer nästa vecka kontakta miljökontoret, Norrtälje Kommun för råd om eventuella åtgärder.

Tallmovägen 26

Marsbacksvägen 66

Pumphus Tallmovägen

Vattenutredning – Turbiditet, järn, natrium och klorid

Efter vårens vattenprover fanns det några avvikelser som har utretts och här kommer resultaten.

Utredning Turbiditet och Järn – Slutsats

Utredning Natrium och Klorid – Slutsats

Vattenprover 14 april

Rapport vattenprover april 2019

Protokoll föreningsstämma 18 maj

Protokoll Föreningsstämma 18 Maj 2019

 

2018

Av Bolagsverket godkända föreningsstadgar

Stadgar, Godkanda av bolagsverket

Vattenprov 31 juli

Rapport_A58936_2

Bilaga_Kemisk_analys

Bilaga_Mikrobiologisk_undersokning

Protokoll

Protokoll Extrastämma 21 juli 2018

Protokoll Föreningsstämma 19 Maj 2018

 

2017

Protokoll

Protokoll Föreningsstämma 20 maj 2017

 

2016

Vattenprov 12 maj

Vattenprov 2016-05-12