19 juni @ 13:00 – 14:00

Årets föreningsstämma är framflyttad från den 15 maj till 19 juni på grund av rådande läge.

Inför årsmötet.

Coronaanpassning :

För att inte samla allt för många på samma plats rekommenderas att en person per hushåll går på stämman.

Ta om möjligt med egen stol.

Deltagare och Fullmakter prickas av före mötets början (en fullmakt per fullmaktshavare)

Handsprit kommer att finnas.

1_Kallelse_till_ord_stamma_2021

1_Arsredovisning_2021

1_Budget_2021_och_uppfoljning

1_Avgifter_2021

Det har inkommit två motioner, vilka styrelsen presenterar på årsmötet.

1. Om att använda Boappa, en app som vanligtvis används i vissa BRF:er

Styrelsens svar:

Det verkar vara en intressant app men styrelsens mening är att den skjuter lite över målet för den begränsade användningen som skulle bjudas av vår hamn. Förslagsställaren får gärna ytterligare förklara fördelarna med appen.

2. Uppmaning om att hålla vissa områden städade.

Styrelsens svar:

Styrelsen håller med om att det är angeläget med ordning och reda men tror inte att man skall lägga på föreningen komma med tvingande åtgärder, det är bättre att tala direkt med grannen. Inte minst för grannsämjan.

Och till sist – en rapport efter arbetet med vattnet i våras, och en del förslag i detta.

2021_vattenrapport

Detaljer

Datum:
19 juni
Tid:
13:00 – 14:00