Ordinarie föreningsstämma 2022

Dokumenten till ordinarie föreningsstämma lördagen den 21 maj 2022 kl. 13:00 vid dansbanan
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022
Årsredovisning 2022
Fritidsområdet Marsbacken ekonomisk förening Revisionsberättelse för år 2021
Budget 2022 och uppföljning
Avgifter 2022
Rabatter_22