Protokoll från föreningsstämman 2022

Protokoll föreningsstämma Marsbacken 20220521